Plan in cijfers

Plan in cijfers

Plan in cijfers

Budget ontvangen van Europa

Ontvangen budget
Totaal budget
€770.113.932 €5.923.953.327

Projectthema's

Duurzaamheid

Renovatie van gebouwen
Opkomende energietechnologieën
Klimaat en milieu

145 Projecten

Bekijk alle projecten
Infra
37.41%
R&D
12.93%
Hum cap
19.05%
ICT
30.61%

Budget per overheid

Weergave in mEUR
Federale overheid
Vlaamse overheid
Waalse overheid
Brusselse overheid
Franstalige gemeenschap
Duitstalige gemeenschap

Het plan in een oogopslag

  • 27 % Klaar
  • 60 % On track
  • 13 % Uitgesteld
Thema's
Project Budget Thema Status
Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen 35.00 milj. Duurzaamheid On track
Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43.44 milj. Duurzaamheid On track
Energievriendelijke renovatie van sociale woningen voor de Duitstalige gemeenschap 20.00 milj. Duurzaamheid On track
Betere energieprestaties voor Brusselse Beurs 10.81 milj. Duurzaamheid On track
2,5% minder energiegebruik in openbare gebouwen per jaar in Vlaanderen 20.00 milj. Duurzaamheid On track
Vereenvoudigd proces voor renovatie openbare gebouwen in Brussel 59.54 milj. Duurzaamheid On track
Verbetering milieu-effecten van sport- en lokale infrastructuur in Wallonië 151.83 milj. Duurzaamheid On track
Steun aan versnelde publieke ecologische transitie in Brussel 32.00 milj. Duurzaamheid On track
Klimaatinvesteringen in 349.000 m² in Franstalige scholen 230.80 milj. Duurzaamheid On track
Milieuvriendelijke renovatie van infrastructuur voor jeugdzorg en sport 32.65 milj. Duurzaamheid On track
50 miljoen euro voor energieverslindende universiteitsgebouwen in Franstalig België 50.00 milj. Duurzaamheid On track
Energiebesparingen in Franstalige cultuurhuizen vloeien terug naar culturele sector 48.65 milj. Duurzaamheid On track
RENOLAB geeft Brussel renovatietempo een duw in de rug 13.43 milj. Duurzaamheid On track
Overheid investeert in transportinfrastructuur voor waterstof en CO2 395.00 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
Demonstratieprojecten moeten waterstofproductie stimuleren in België 50.00 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie 125.00 milj. Duurzaamheid On track
Waalse overheid investeert in transitie van koolstof naar waterstof 117.20 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
Koolstofarme transitie mikt op 6.000 banen 50.00 milj. Duurzaamheid On track
Franstalige universiteiten onderzoeken energietransitie 26.45 milj. Duurzaamheid On track
Call moet kostenefficiënte projecten voor groene warmte opleveren in Vlaanderen 44.30 milj. Duurzaamheid On track
Multifunctioneel energie-eiland moet aandeel windenergie vergroten 101.21 milj. Duurzaamheid On track
Veerkrachtige bossen als buffer tegen klimaatopwarming 84.00 milj. Duurzaamheid On track
Minder dieren slachtoffer van hindernissen door aaneengeschakeld groen 24.70 milj. Duurzaamheid On track
Vlaamse Blue Deal bindt strijd aan met waterschaarste 290.96 milj. Duurzaamheid On track
Maatregelen moeten cyberweerstand in ons land verhogen 52.29 milj. Digitalisering On track
5G verbetert efficiënte informatievergaring bij geïntegreerde politie 8.26 milj. Digitalisering On track
Meer slagkracht voor geïntegreerde politie bij gegevensonderschepping, dankzij 5G 18.18 milj. Digitalisering On track
Digitaal platform sociale zekerheid moet interactie met burger vereenvoudigen 60.00 milj. Digitalisering On track
Single digital gateway 30.00 milj. Digitalisering On track
Van Bozar naar Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen: 10 digitaliseringsprojecten in de kijker 102.72 milj. Digitalisering On track
Digitalisatie van justitie 85.00 milj. Digitalisering On track
Gezondheidszorg digitaliseren op een toegankelijke én veilige manier 40.00 milj. Digitalisering On track
Transformatie van ONE naar een gezinsvriendelijk informatieplatform 31.41 milj. Digitalisering On track
Cultuur en media zien aandeel online content stijgen 16.00 milj. Digitalisering On track
Vlaamse overheid digitaliseert steeds meer haar administratieve procedures 120.56 milj. Digitalisering On track
Platform voor gegevensuitwisseling zorgt voor meer comfort bij burgers én bedrijven 17.67 milj. Digitalisering On track
Digitalisering moet vergunningsprocessen vereenvoudigen 33.14 milj. Digitalisering On track
Vereenvoudiging van administratieve procedures voor burgers en ondernemingen 0.00 milj. Digitalisering On track
Digitalisering vereenvoudigt federale aankoopprocedures 0.00 milj. Digitalisering On track
Introductie van 5G - Nationaal plan voor vaste en mobiele breedband 0.00 milj. Digitalisering On track
Een digitale transformatie van de Waalse publieke sector 47.96 milj. Digitalisering Uitgesteld
Supersnelle glasvezelnetwerken in Oost-België 19.50 milj. Digitalisering On track
Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken 9.91 milj. Digitalisering On track
Betere connectiviteit voor bedrijven en scholen 70.30 milj. Digitalisering On track
40% duurzame verplaatsingen dankzij investeringen in Vlaamse fietsinfrastructuur 345.46 milj. Mobiliteit On track
Fietscorridors helpen Walen in het zadel 13.74 milj. Mobiliteit On track
Verbetering aan fietsnetwerken in Brussel voor meer duurzame kilometers 34.10 milj. Mobiliteit Uitgesteld
11.000 elektrische oplaadpunten in Brussel tegen 2035 0.00 milj. Mobiliteit On track
Herinrichting Schumanplein geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers 17.40 milj. Mobiliteit On track
Bus with High Level of Service voor vlottere verplaatsingen in de Borinage 24.79 milj. Mobiliteit Uitgesteld
Uitbreiding tramlijn verhoogt sociale verbondenheid in Luik 105.00 milj. Mobiliteit On track
Uitbreiding van de lijn naar Gilly met 8 nieuwe metrostations in Charleroi 60.00 milj. Mobiliteit On track
Slimme verkeerslichten bevoordelen alternatieve mobiliteit 26.64 milj. Mobiliteit On track
Hernieuwd mobiliteitsbudget moet bedrijfswagen ontraden 0.00 milj. Mobiliteit On track
Uitgebreider dienstenaanbod moet duurzaam spoorwegvervoer versterken 0.00 milj. Mobiliteit On track
Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit 103.00 milj. Mobiliteit Uitgesteld
Nieuwe bedrijfswagens CO2-vrij tegen 2026 0.00 milj. Mobiliteit On track
Het spoor: veiliger, toegankelijker én betrouwbaarder 497.00 milj. Mobiliteit Uitgesteld
Meer containervervoer over binnenwateren dankzij investeringen in Albertkanaal en Trilogiport 25.93 milj. Mobiliteit Uitgesteld
30.000 extra laadmogelijkheden stimuleren uitstootvrij vervoer 0.00 milj. Mobiliteit On track
Slimme mobiliteit stemt openbare vervoersmaatschappijen beter op elkaar af 15.00 milj. Mobiliteit On track
MaaS: één digitale service die meerdere transportmiddelen bundelt 5.65 milj. Mobiliteit On track
Modal shift belooft premie voor Brusselaars die auto uitschrijven 8.00 milj. Mobiliteit On track
Nieuwe maatregelen om emissiefraude tegen te gaan 0.00 milj. Mobiliteit On track
SmartMove: een slimme toepassing om autoverplaatsingen terug te dringen 51.00 milj. Mobiliteit On track
E-hybrides en volelektrische bussen dwingen emissie in stadskernen terug 93.00 milj. Mobiliteit On track
MIVB-depot Marly wordt klaargestoomd voor 100 elektrische bussen 55.00 milj. Mobiliteit On track
Fiscale aanmoediging voor elektrische oplaadinfrastructuur 39.00 milj. Mobiliteit On track
Betere oplaadinfrastructuur stimuleert elektrisch rijden in Vlaanderen 29.46 milj. Mobiliteit On track
Investering van 316 miljoen euro voor digisprong in Vlaams onderwijs 318.16 milj. Samenleving On track
Voorsprongfonds: hoger onderwijs voor de toekomst 53.80 milj. Samenleving On track
Wallonië installeert 6.000 elektrische oplaadpunten tegen 2025 0.00 milj. Mobiliteit On track
Strijd tegen schooluitval 26.90 milj. Samenleving On track
Digitale strategie voor hoger onderwijs en openbare diensten voor arbeidsvoorziening 32.00 milj. Samenleving On track
Digitale omkeer voor Brusselse scholen 5.20 milj. Samenleving On track
Een strategie voor omscholing 0.00 milj. Samenleving On track
Digitale transformatie van het Duitstalig onderwijs 5.50 milj. Samenleving On track
Bestrijding van discriminatie gidst meer burgers naar arbeidsmarkt 0.00 milj. Samenleving On track
Strategie voor (her)kwalificatie van vaardigheden 70.00 milj. Samenleving Uitgesteld
Hervormingen moeten toekomstgericht eindeloopbaan- en pensioenstelsel garanderen 0.00 milj. Samenleving On track
Digisprong 0.00 milj. Samenleving On track
Voorsprongfonds investeert in concurrentieel hoger onderwijs 0.00 milj. Samenleving On track
Versterking van de digitale inclusie 30.00 milj. Samenleving On track
Digitale platformen voor gevangenen 12.40 milj. Samenleving On track
Verkleining van de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt 2.90 milj. Samenleving On track
Een inclusieve arbeidsmarkt 0.00 milj. Samenleving On track
Digibanks trekken ten strijde tegen digitale uitsluiting 50.00 milj. Samenleving On track
Actieplan wil schoolachterstand en -uitval tegengaan 0.00 milj. Samenleving On track
Huisvestingsoplossingen voor de meest kwetsbare groepen 165.80 milj. Samenleving Uitgesteld
Plannen voor de oprichting en renovatie van voorzieningen voor kinderopvang 61.40 milj. Samenleving Uitgesteld
Een nieuw opleidings- en ontwikkelingscentrum voor innoverende technologieën 86.80 milj. Economie en innovatie Uitgesteld
Europese school stoomt biotech-sector klaar voor explosieve jobaangroei 24.80 milj. Economie en innovatie On track
Ultramoderne opleidingssfaciliteiten willen werkgelegenheid stimuleren 83.74 milj. Economie en innovatie On track
Leer- en loopbaanoffensief streeft inclusieve arbeidsmarkt na 75.09 milj. Economie en innovatie On track
Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Zogenaamde 'opleidingsrekening' maakt levenslang leren mogelijk 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Cumulatieve regeling en mobiliteit naar sectoren met tekorten 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Een activerings- en opleidingsbeleid dat is aangepast om de Brusselaars aan een baan te helpen 15.01 milj. Economie en innovatie On track
Van e-leren tot digitale jobbeurzen: zo wordt de Vlaamse arbeidsmarkt digitaler 43.21 milj. Economie en innovatie On track
Levenslang digitaal leren houdt arbeidsmarkt veerkrachtig 42.00 milj. Economie en innovatie On track
Investeringen in strijd tegen kanker via nucleaire geneeskunde 35.00 milj. Economie en innovatie Uitgesteld
België bereidt zo duurzaam mogelijke ontmanteling kerncentrales voor 25.00 milj. Economie en innovatie On track
Vlaanderen wil top 5-plaats Europese innovatieve regio's verstevigen 280.00 milj. Economie en innovatie On track
Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers 61.00 milj. Economie en innovatie Uitgesteld
Levenslang leren 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Toerismesector veerkrachtiger dankzij verdere digitalisering 3.29 milj. Economie en innovatie On track
Circulaire economie ter bevordering van veerkracht 30.00 milj. Economie en innovatie On track
Sneller verguning en beroepsprocedures 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Verbreding Innovatiebasis 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Governance Circular Flanders 0.00 milj. Economie en innovatie On track
De overgang naar een circulaire economie versnellen 28.97 milj. Economie en innovatie On track
Circulaire economie moet voor 20% meer jobs zorgen tegen 2025 113.90 milj. Economie en innovatie On track
Bouw- en maaksector worden belangrijke spil in Vlaamse circulaire economie 25.00 milj. Economie en innovatie On track
Hervorming van de werklozenbegeleiding 0.00 milj. Economie en innovatie On track
Verbeterde energiesubsidieregeling in Brussel 16.00 milj. Duurzaamheid On track
Duidelijke marktafspraken voor waterstof en gas 0.00 milj. Duurzaamheid On track
Verbeterde energiesubsidieregeling in Vlaanderen 243.00 milj. Duurzaamheid On track
Verbeterde energiesubsidieregeling in Duitstalige Gemeenschap 5.00 milj. Duurzaamheid On track
Energetische renovatiewerkzaamheden van de Regie der Gebouwen steunen 120.00 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
Een infrastructuur voor de import van waterstof ontwikkelen in België 10.00 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
Een testinfrastructuur voor waterstof ontwikkelen 16.20 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
De uitwerking van een elektrolyseapparaat voor de productie van groen staal steunen 6.00 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren 12.50 milj. Duurzaamheid Uitgesteld
De cybercapaciteit van Defensie nog professioneler maken 30.50 milj. Digitalisering Uitgesteld
Cybercriminaliteit in de gezondheidssector bestrijden 64.00 milj. Digitalisering On track
Het beheer van informatie- en communicatietechnologie bij de federale politie moderniseren 79.30 milj. Digitalisering Uitgesteld
De douanewerking optimaliseren met behulp van digitale technologieën 40.00 milj. Digitalisering Uitgesteld
De maatschappelijke re-integratie van gevangenen bevorderen 92.00 milj. Samenleving Uitgesteld
Meer betaalbare woningen aanbieden voor jongeren in grote steden 10.00 milj. Samenleving Uitgesteld
Een specifiek platform ontwikkelen voor epidemische en pandemische virussen 20.00 milj. Samenleving On track
Een strategische middelenreserve aanleggen en beheren met het oog op een eventuele crisis 30.50 milj. Samenleving On track
Ambassade beveiliging 7.50 milj. Digitalisering Uitgesteld
De verwerking en beveiliging van pensioengegevens verbeteren 29.00 milj. Digitalisering On track
Een socialezekerheidsplatform voor zelfstandigen creëren 5.00 milj. Digitalisering On track
Het sociale en economische potentieel van de 5G- en 6G-technologie benutten 28.50 milj. Digitalisering Uitgesteld
Operatoren stimuleren om te investeren in zones met weinig tot geen internettoegang 29.50 milj. Digitalisering Uitgesteld
Een centraal toegangspunt voor informatie en procedures oprichten binnen de Europese Unie 30.00 milj. Digitalisering On track
Cyberveiligheid Buitenlandse Zaken 18.00 milj. Digitalisering On track
Software voor crisisbeheersing 1.00 milj. Digitalisering Uitgesteld
Belgian Secure Communications 30.00 milj. Digitalisering Uitgesteld
Kwaliteitscontrole - De kwaliteit van de zorg bewaken 22.00 milj. Digitalisering On track
Het federale wetenschappelijke onderzoeksbeleid versterken 29.00 milj. Economie en innovatie On track

Cijfers in de kijker

Laatste update: April 2023

Aantal gerenoveerde gebouwen numbers.renovatedBuildingsUnit

12.375 200.264

Oplaadpunten

22.870 78.860

Fietspaden in km

164 1.390

Ondersteunde bedrijven

Groot

129

Middelgroot

172

Klein & micro

3.100

Ondersteunde jongeren

Vrouwen

11.342

Mannen

8.884

Deelnemers in opleiding