Maatregelen moeten cyberweerstand in ons land verhogen

Maatregelen moeten cyberweerstand in ons land verhogen
Digitalisering

Helaas gaat digitalisering samen met een toename van illegale activiteiten. Weinig bedrijven zijn zich voldoende bewust van cyberbeveiliging. Het is belangrijk dat kmo’s op een veilige manier digitaliseren en hun concurrentiekracht versterken. Dit project vergroot de cyberweerbaarheid van ondernemingen (inclusief kmo’s) en overheidsinstanties.

De nieuwe nationale strategie moet van België op gebied van cyberveiligheid één van de minst kwetsbare landen in Europa maken tegen 2025. Dit met actieplannen die alle actoren beschermen: van de bevolking tot particuliere organisaties.

1. Toenemende maar weinig beveiligde digitalisering

In België zijn er meer dan een miljoen ondernemingen, waarvan 99% kmo’s. Kmo’s beschikken niet altijd over de deskundigheid om cyberdreigingen te bestrijden. Vaak ontwikkelden ze nog geen cyberstrategie of -reflex. De volgende maatregelen helpen ondernemingen op weg om een veilige digitalisering aan te gaan:

  • Zelfstandigen en kmo’s weerbaar maken tegen cybercriminaliteit

Het doel is de cyberweerbaarheid van zelfstandigen en kmo’s met minder dan 50 werknemers te vergroten. Met een cyber-scan worden sensibiliserings- en ondersteuningsacties opgezet via campagnes en gepersonaliseerde ondersteuning.

  • BeGuard, Validated Web Sites en Cyber fundamental

‘BeGuard’ geeft gerichte waarschuwingen (‘spear warning’) aan organisaties wanneer het Centrum voor Cybersecurity opmerkt dat hun systemen geïnfecteerd zijn. Hierdoor registreren en inventariseren Belgische organisaties de belangrijkste kwetsbaarheden.

Het onderdeel ‘Validated website’ registreert websites van Belgische bedrijven en organisaties. Daarnaast verspreidt het zogenaamde ‘Extended Validation’-certificaten, die bezoekers duidelijk en snel zeggen of websites voldoende betrouwbaar zijn.

Het project rond ‘Cyber fundamentals’ moet kmo’s bewust maken van de voordelen en ondersteuning van cyberbeveiliging via tools. Dit helpt hun weerbaarheid te vergroten en versterkt het vertrouwen in digitale technologie.

  • StopPhishing

Phishing - als middel om een cyberaanval te plegen - is een heuse plaag voor bedrijven, en neemt overal in Europa toe. Zo vormt het een van de grootste bedreigingen voor de digitale economie. ‘StopPhishing’ spoort phishingberichten (via e-mail, telefoonoproep of sms) op en blokkeert ze, nog voor ze bij potentiële slachtoffers terechtkomen.

2. De overheid als doelwit

De FOD Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie blijven het doelwit van cyberaanvallen. Om gevoelige geopolitieke en militaire informatie te bekomen, worden cyberaanvallen steeds inventiever en gesofisticeerder.

De volgende maatregelen versterken de cyberdefensiecapaciteit van de regering:

  • Versterking van de cybercapaciteit van de Belgische defensie

Met de geplande investeringen zal België over de technologische capaciteit beschikken om zich tegen cyberaanvallen te beschermen en er gepast op te reageren. Dankzij het Relanceplan kan België extra inspanningen doen die leiden tot bijkomende dual-use diensten in diverse domeinen (bv. Digital Forensics, Malware Analyse, Incident Handling en Cyber Threat Intel). Deze diensten moeten de cyberverdediging en -weerbaarheid van de Belgische bevolking, industrie en overheid verbeteren. De realisatie van dit project heeft dus een onmiddellijke en directe positieve impact op de verdediging van het Belgische cyberlandschap.

  • Versterking van de cyberweerstand van Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken moet zijn rol als coördinator en cyberdiplomaat vervullen door zich uit te rusten met informatiecapaciteit die aan de internationale normen voldoet. Dit zal de veerkracht van zowel het Belgische diplomatieke netwerk als kritieke infrastructuur verhogen. Daarnaast wordt de operationele cyberveiligheid versterkt met het oog op preventie.

Het hele project loopt van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 52.13

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
4Number of Instruments

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
  EU Funded

2. De overheid als doelwit

De FOD Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie blijven het doelwit van cyberaanvallen. Om gevoelige geopolitieke en militaire informatie te bekomen, worden cyberaanvallen steeds inventiever en gesofisticeerder.

De volgende maatregelen versterken de cyberdefensiecapaciteit van de regering:

  • Versterking van de cybercapaciteit van de Belgische defensie

Met de geplande investeringen zal België over de technologische capaciteit beschikken om zich tegen cyberaanvallen te beschermen en er gepast op te reageren. Dankzij het Relanceplan kan België extra inspanningen doen die leiden tot bijkomende dual-use diensten in diverse domeinen (bv. Digital Forensics, Malware Analyse, Incident Handling en Cyber Threat Intel). Deze diensten moeten de cyberverdediging en -weerbaarheid van de Belgische bevolking, industrie en overheid verbeteren. De realisatie van dit project heeft dus een onmiddellijke en directe positieve impact op de verdediging van het Belgische cyberlandschap.

  • Versterking van de cyberweerstand van Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken moet zijn rol als coördinator en cyberdiplomaat vervullen door zich uit te rusten met informatiecapaciteit die aan de internationale normen voldoet. Dit zal de veerkracht van zowel het Belgische diplomatieke netwerk als kritieke infrastructuur verhogen. Daarnaast wordt de operationele cyberveiligheid versterkt met het oog op preventie.

Het hele project loopt van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2026.

Maatregelen moeten cyberweerstand in ons land verhogen

Digitalisering
Cybersecurity

Totale budget 52.13 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 52.13 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 4 Number of Instruments

Tijdslijn

Philipp katzenberger i I Jr Uoe Ro CQ unsplash

oktober 2022

Uitvoering van de eerste bewustmakingscampagne rond cyberbeveiliging

Voltooid

De eerste bewustmakingscampagne rond cyberbeveiliging gericht op kmo's en zelfstandigen over de risico's van cyberweerbaarheid is geleverd, en er is een website opgezet. Deze website biedt kmo's en zelfstandigen een gratis cyberscan aan om snel gebieden te identificeren waar de cyberweerbaarheid kan worden verbeterd.

oktober 2023

Algemeen bestuurskader voor cyberbeveiliging binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken

Voltooid

Een algemeen bestuurskader voor cyberbeveiliging, gebaseerd op ISO27000- en CIS20-normen, is van kracht en wordt binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken geïmplementeerd.

april 2024

Kennisgeving van gunning voor acht openbare aanbestedingen

Voltooid

Melding van toekenningen voor acht openbare aanbestedingen: (i) door het Ministerie van Economie voor de levering van de website waarmee KMO's en zelfstandigen gratis een cyberbeveiligingsscan kunnen uitvoeren om snel gebieden te identificeren waar de cyberweerbaarheid kan worden verbeterd, (ii) door het Ministerie van Economie voor een jaarlijkse bewustwordingscampagne op het gebied van cyberbeveiliging gericht op KMO's en zelfstandigen, (iii) door het Centrum voor Cyberbeveiliging voor de levering van een online plug-in waarmee bezoekers snel de betrouwbaarheid van websites kunnen identificeren via certificaten van projectvoltooiing ondertekend door de aannemer en de bevoegde autoriteit, waarbij wordt bevestigd dat alle technische specificaties behoorlijk zijn geïmplementeerd en voltooid. Het certifica(a)t(en) moet(en) aantonen dat er een online oplossing is geleverd waarmee bedrijven hun websites kunnen registreren en gevalideerde certificaten kunnen verspreiden, (iv) door het Centrum voor Cyberbeveiliging voor de levering van een platform waar grotere KMO's hun eigen cyberrijpheid kunnen beoordelen op basis van een online enquête; (v) door de Belgische federale telecomregulator voor de implementatie van een anti-phishingoplossing voor e-mails, (vi) sms-berichten, (vii) frauduleuze oproepen en (viii) frauduleuze signalisatieberichten in de infrastructuur van telecomexploitanten

Vandaag

oktober 2024

Instrumenten om de cyberweerbaarheid te vergroten beschikbaar voor het grote publiek

Uit te voeren

Drie tools om de cyberweerbaarheid te vergroten zijn beschikbaar voor het grote publiek, namelijk i) BeGuard, ii) Validated Web Sites en iii) Cyber Fundamentals.

april 2026

Levering van diensten inzake cyberweerbaarheid aan de Belgische samenleving in het algemeen door het ministerie van Defensie

Uit te voeren

De cyberweerbaarheidscapaciteiten van het ministerie van Defensie worden verbeterd om diensten rond cyberweerbaarheid aan te bieden aan de Belgische samenleving in het algemeen, met inbegrip van burgers, bedrijven en overheidsdiensten. Deze diensten worden verleend via één platform waarin relevante informatie over cyberdreigingen wordt geïntegreerd, en via het toezicht op actoren die mogelijk cyberdreigingen vormen. Dit toezicht bestaat uit een periodiek verslag met updates over cyberactoren.

Meer projecten rond digitalisering