Zelfs de sterren doen met ons mee

Zelfs de sterren doen met ons mee
Economie en innovatie

Opleiding en onderzoek als drijvende krachten

Herstel en veerkracht zijn afhankelijk van de dynamiek van onze economie. Die berust dan weer op de optimale werking van onze arbeidsmarkt, op ons vermogen om te innoveren en nieuwe manieren van produceren te ontwikkelen.

In het kader van het herstelplan zullen wij de fundamenten voor slimme en duurzame groei versterken door investeringsprojecten en hervormingen om de werking van onze arbeidsmarkt te verbeteren, het concurrentievermogen van onze ondernemingen te waarborgen door onderzoek en innovatie te ondersteunen, en onze ondernemingen te ondersteunen in de richting van de circulaire economie.

Opleiding en arbeidsmarkt

Het eerste onderdeel is gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie en het waarborgen van een integratieve arbeidsmarkt. De nadruk zal liggen op de verwerving van vaardigheden die relevant zijn voor de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt, zoals voor groene en digitale overgangen.

De arbeidsmarktparticipatie zal worden gestimuleerd door opleiding, activering en ondersteuning, maar ook door werkgelegenheidsvallen aan te pakken en werk lonend te maken. Maatregelen zullen daarbij bijzondere aandacht hebben voor sociale integratie op de arbeidsmarkt. De integratie van zogenoemde kwetsbare groepen bevorderen, is daarbij prioritair.

Ondersteuning van de economische activiteit

De projecten binnen dit thema hebben drie doelstellingen: ten eerste, steun voor de ontwikkeling van activiteiten die veelbelovende vooruitzichten bieden in termen van het scheppen van toegevoegde waarde; ten tweede, bevordering en ondersteuning van onderzoek en innovatie om het toekomstige economische potentieel van het land te ontwikkelen en zijn uitmuntendheid en concurrentievermogen op internationaal niveau te waarborgen; en ten derde, bevordering van de toepassing van efficiëntere productieprocessen, met name gebaseerd op opkomende technologieën.

513

Circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie zal van essentieel belang zijn om klimaat- en milieurisico’s aan te pakken. Het is ook een manier om ons te bevrijden van externe afhankelijkheid, waardoor we beter bestand zijn tegen internationale prijsschommelingen en buitenlandse aanvoer. Bovendien kan een circulaire economie nieuwe duurzame concurrentievoordelen genereren en een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen. In een circulaire economie is nabijheid belangrijk, wat het creëren van lokale werkgelegenheid in de hand werkt, zowel voor hoogopgeleide als laaggeschoolde profielen.

Kmo's worden klaargestoomd voor circulaire economie

Kmo's worden klaargestoomd voor circulaire economie

Dit project richt zich op ecologisch ontwerp en vervanging van potentieel schadelijke stoffen in een circulaire economie.

Zowel de Eurobarometer als nationale aanbevelingen wijzen erop dat Belgische kmo’s nog actie moet ondernemen richting circulaire transitie. Bovendien dwingt de huidige pandemie bedrijven hun bedrijfsmodel te herzien. De Belgische ondernemers en kmo’s staan open voor de voordelen van een circulaire economie maar lopen ook tegen obstakels aan door een gebrek aan informatie, knowhow of methoden, waardoor ze belemmerd worden in hun transitie. Bewustmaking en voorlichting van alle kmo’s over circulaire economie is daarom essentieel om hen te helpen de stap te zetten.

Circulaire economie ter bevordering van veerkracht

Circulaire economie ter bevordering van veerkracht

Vlaamse overheid ernaar om minstens zes belangrijk investeringen te realiseren in nieuwe recyclagefaciliteiten waarmee plaatselijke recyclage- en gesloten kringen mogelijk worden.

Hierbij wordt gefocust op ontbrekende schakels in een aantal waardeketens teneinde plaatselijke circulaire productie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te investeren in de recyclage van luiers, matrassen, textiel… In de lineaire economie in Vlaanderen verdwijnt nog altijd veel waarde in de vorm van afval. Door de resources in plaatselijke ‘value chains’ te laten circuleren, kan afval, het gebruik van primaire grondstoffen en onze koolstofvoetafdruk worden beperkt.

Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor de geselecteerde projecten in Miljard 0.98

Aantal projecten Bekijk de projecten 28

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een groene transitie 25.31%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een digitale transitie 12.79%

Economie en innovatie

41.079403835393%

Opleiding en arbeidsmarkt €403.79 miljoen

12.596775013989%

Circulaire economie €123.82 miljoen

46.323821150618%

Ondersteuning van economische activiteit €455.34 miljoen

€ 0.98 miljard

Verantwoordelijke overheid

7.02%

Federale overheid € 68.97 miljoen

37.64%

Vlaamse overheid € 370 miljoen

33.84%

Waalse overheid € 332.59 miljoen

0.51%

Brusselse overheid € 5.01 miljoen

0%

Franstalige gemeenschap € 0 miljoen

0%

Duitstalige gemeenschap € 0 miljoen

Gerelateerde projecten