Zelfs de wind doet met ons mee.

Zelfs de wind doet met ons mee.
Duurzaamheid

Duurzaam groeien

De toekomst van ons land is duurzaam. Hoe kan het ook anders? Als we samen de klimaatuitdagingen willen aangaan, zullen we sterk moeten inzetten op technologische vernieuwing én bijsturing van gedrag. Van slimme energietransitie tot weloverwogen watergebruik. Van ruimte om te bewegen in de natuur tot klimaatneutrale steden. Duurzaamheid, dat betekent investeren in een samenleving waar we allemaal beter van worden.

Daarom zal de overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie centraal staan in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. Maar liefst 50% van alle uitgaven zullen aan die doelstelling bijdragen. De investeringen en hervormingen die deel uitmaken van dit thema, ondersteunen en versterken de ambities van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP). Tegelijkertijd leggen ze de basis voor een langetermijnovergang naar klimaatneutraliteit.

Drie specifieke onderwerpen lopen in de kijker: de renovatie van bestaande gebouwen, de ontwikkeling van een economie op basis van waterstof of andere groene gassen, en het herstel van de biodiversiteit.

Renovatie van gebouwen

Bij het terugdringen van broeikasemissies valt veel winst te halen in de bouwsector. Het beleid en de maatregelen van het Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) zijn gericht op een emissiereductie van maar liefst 41% in de sector. De hoeksteen van het plan? Renovatie. En dat van zowel residentiële, openbare als sociale infrastructuur. Tegelijkertijd zal er volop worden ingezet op het verbeteren van energie-efficiëntie.

Deze ingrepen zullen tegelijkertijd voor jobcreatie en groei in de duurzame bouw zorgen. Bovendien verhogen ze de sociale veerkracht omdat energierekeningen naar beneden zullen gaan. Al deze projecten samen, dragen bij tot een verdubbeling van het renovatietempo en de bevordering van ingrijpende renovaties tegen 2025.

Opkomende energietechnologieën

Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energietechnologieën - en het regelgevingskader daarvoor - vormen het tweede thema. Investeringen hebben zowel betrekking op de productie, het vervoer en het gebruik van waterstof, als op de opvang, het vervoer en het gebruik van CO2.

Met het oog op toekomstbestendige schone technologieën, zullen deze projecten de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in een stroomversnelling brengen. En dat door gebruik te maken van gemoderniseerde netwerken en verbeterde interconnectiviteit.

Zo zorgen we voor duurzame verankering in onze industrie en creëren we toekomstgerichte sectoren als onderdeel van een geïntegreerd energiesysteem.

113

Klimaat en milieu

Verdere investeringen zijn erop gericht om de biodiversiteit te herstellen en ons aanpassingsvermogen tegenover klimaatverandering te versterken. Daarvoor zal een samenhangend geheel van natuurgebieden, bossen en rivierbeddingen tot stand worden gebracht. Zij vormen natuurlijke barrières die zullen dienen als put voor broeikasgassen en de gevolgen van droogte en overstromingen moeten verzachten.

Er zullen maatregelen worden genomen om het droogteprobleem op structurele wijze aan te pakken. Met meer middelen, de juiste instrumenten, en de betrokkenheid van zowel de industrie- als landbouwsector. De weerbaarheid tegen droogte en hevige regenval zal toenemen, wat zowel voor landbouw, toerisme, burger als het milieu niets dan voordelen oplevert.

Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor de geselecteerde projecten in Miljard 2.61

Aantal projecten Bekijk de projecten 50

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een groene transitie 74.73%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een digitale transitie 8.3%

Duurzaamheid

52.594975490196%

Renovatie van gebouwen €1373.36 miljoen

36.341911764706%

Opkomende energietechnologieën €948.96 miljoen

11.063112745098%

Klimaat en milieu €288.88 miljoen

€ 2.61 miljard

Verantwoordelijke overheid

16.78%

Federale overheid € 438.11 miljoen

23.6%

Vlaamse overheid € 616.2 miljoen

12.8%

Waalse overheid € 334.35 miljoen

3.69%

Brusselse overheid € 96.26 miljoen

12.71%

Franstalige gemeenschap € 331.85 miljoen

0.67%

Duitstalige gemeenschap € 17.38 miljoen

Gerelateerde projecten