Energievriendelijke renovatie van sociale woningen voor de Duitstalige gemeenschap

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen voor de Duitstalige gemeenschap
Duurzaamheid

De Duitstalige gemeenschap telt ongeveer 1.500 sociale huurwoningen. Op vlak van energieprestaties moeten woningen via een meerjarenprogramma renoveren. Denk aan dakisolatie, vervanging van buitenramen en -deuren, gevelisolatie… Dit zal enerzijds leiden tot een grotere energie-efficiëntie en een lagere CO²-uitstoot, en anderzijds tot een lagere energiefactuur voor gezinnen die meestal een laag tot bescheiden inkomen hebben.

Het programma zal ongeveer 500 sociale woningen renoveren. Huurders van de woningen zullens tijdens de renovatie tijdelijk naar een andere plek verhuizen. Energie-efficiënte renovaties van woongebouwen zorgen voor een vermindering van de eindenergie. Huurders van sociale woningen moeten niet opdraaien voor de directe kosten van de energierenovaties en ook niet voor de forse stijging van hun huur als gevolg van de energie-investeringen. Het doel is dat zij kunnen besparen op hun energiefactuur en zo bijdragen aan een betere sociale integratie.

Sinds 2020 analyseert de Duitstalige Gemeenschap haar sociale huisvesting om het meest geschikte type van energierenovatie te kiezen per gebouw of gebouwencomplex. Zoals de zaken er nu voorstaan, loopt het project van 31 december 2021 tot 30 september 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 15

Verantwoordelijke overheid Duitstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
68Dwellings

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Renovatie van sociale woningen - Duitstalige gemeenschap

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 15 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Duitstalige gemeenschap 15 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +9 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 68 Dwellings

Tijdslijn

Giorgio trovato m Ilv Cv21 W1s unsplash

april 2024

Renovatie van sociale woningen in de Duitstalige gemeenschap (fase 1)

Voltooid

Renovatie van 39 sociale woningen met de steun van energiesubsidies, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Vandaag

april 2025

Renovatie van sociale woningen in de Duitstalige gemeenschap (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 68 sociale woningen met de steun van energiesubsidies, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Meer projecten rond duurzaamheid