Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duurzaamheid

De sector van gebouwen is in het Brusselse Gewest de grootste uitstoter van broeikasgassen. Daarom moet het gewest zijn broeikasgasuitstoot met minimum 32 procent verminderen tegen 2030. Dit door aan duurzame renovatie van bestaande gebouwen te doen.

De huidige aanpak die de milieu-impact van bestaande gebouwen wil verminderen, stelt dat het sociale woningpark tegen 2025 minstens een EPB D-certificaat moet halen.

Daarnaast krijgt België de aanbeveling om te investeren in energietransitie en een koolstofarme economie. Dat kan een win-winsituatie opleveren voor zowel de gezinnen die een sociale woning huren als voor duurzame bouwbedrijven. Het project wil ook het risico op brandstof- en energiearmoede bestrijden, dat 25% van de Belgische huishoudens treft.

Dit project omvat de bekendmaking, gunning en uitvoering van 12 opdrachten voor werken door de openbare vastgoedmaatschappijen, goed voor de renovatie van meer dan 1 300 woningen. De ingrepen hebben hoofdzakelijk betrekking op de thermische isolatie van de bouwschil en de isolatie van daken.

De werkzaamheden worden gespreid over de periode tussen januari 2021 en juni 2025. De verschillende werven zullen volgens de planning voor 2026 worden opgeleverd.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 31.26

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
1325Dwellings

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 31.26 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 31.26 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 1325 Dwellings

Tijdslijn

I Stock 93149508

april 2023

Renovatie van sociale woningen in Brussel (fase 1)

Voltooid

Renovatie van 701 sociale woningen met behulp van energiesubsidies om de vraag naar primaire energie te verminderen.

april 2024

Renovatie van sociale woningen in Brussel (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 1 128 sociale woningen met behulp van energiesubsidies om de vraag naar primaire energie te verminderen.

Vandaag

april 2025

Renovatie van sociale woningen in Brussel (fase 3)

Uit te voeren

Renovatie van 1 325 sociale woningen met behulp van energiesubsidies om de vraag naar primaire energie te verminderen.

Meer projecten rond duurzaamheid