Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen
Duurzaamheid

In mei 2020 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse Renovatiestrategie goed als onderdeel van het NEKP 2030 met als streefdoel dat het gemiddelde EPC-kengetal van woongebouwen verlaagd wordt met 75% tot EPC-label A tegen 2050. Bij niet-woongebouwen wordt gestreefd naar koolstofneutraliteit voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting, met voorbeeldrol voor de overheid. 

De premies uit het Relance Plan stimuleren sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en het Vlaamse Woningfonds om de uitrol van energetische renovaties van sociale huurwoningen te versnellen. Daarnaast kunnen andere initiatiefnemers van deze subsidies gebruikmaken. Op die manier wil de regering de heropstart van de bouwsector na de coronamaatregelen aanwakkeren. Sociale woningen worden energiezuinig en hebben een beperkte CO2-impact. Sociale huurders krijgen zo een lagere energiefactuur.

Met een budget van 30 miljoen euro zullen ongeveer 4.500 sociale huurwoningen een energetische renovatie ondergaan. Daarnaast wordt 5 miljoen euro uitgetrokken om de rente op leningen door sociale huisvestingsmaatschappijen bij VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) op 0% te houden in de periode 2021-2022.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 35

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 91%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
4,010 Dwellings

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 35 miljoen €

Typologie Infrastructure

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 35 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 4,010 Dwellings

Tijdslijn

I Stock 836337066
Vandaag

april 2023

Renovatie van 410 sociale woningen

Uit te voeren

Renovation of 4010 social housing dwellings with the support of energy grants achieving primary energy demand reduction in line with climate tagging requirements.

april 2026

Renovatie van sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen

Uit te voeren

Renovatie van sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring, gefinancierd met 250 miljoen euro aan leningen.

Meer projecten rond duurzaamheid