Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen
Duurzaamheid

In mei 2020 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse Renovatiestrategie goed als onderdeel van het NEKP 2030 met als streefdoel dat het gemiddelde EPC-kengetal van woongebouwen verlaagd wordt met 75% tot EPC-label A tegen 2050. Bij niet-woongebouwen wordt gestreefd naar koolstofneutraliteit voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting, met voorbeeldrol voor de overheid. 

De premies uit het Relance Plan stimuleren sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en het Vlaamse Woningfonds om de uitrol van energetische renovaties van sociale huurwoningen te versnellen. Daarnaast kunnen andere initiatiefnemers van deze subsidies gebruikmaken. Op die manier wil de regering de heropstart van de bouwsector na de coronamaatregelen aanwakkeren. Sociale woningen worden energiezuinig en hebben een beperkte CO2-impact. Sociale huurders krijgen zo een lagere energiefactuur.

Met een budget van 80 miljoen euro zullen ongeveer 4.010 sociale huurwoningen een energetische renovatie ondergaan.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 80.97

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
4010Dwellings

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Energievriendelijke renovatie van sociale woningen in Vlaanderen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 80.97 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 30 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +50.97 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 4010 Dwellings

Tijdslijn

I Stock 836337066

april 2023

Renovatie van 4010 sociale woningen

Voltooid

Renovatie van 4010 sociale woningen met behulp van energiesubsidies om de vraag naar primaire energie te verminderen.

Meer projecten rond duurzaamheid