Zelfs de algoritmes doen met ons mee.

Zelfs de algoritmes doen met ons mee.
Digitalisering

Digitale vooruitgang

Het gebruik van nieuwe digitale technologieën maakt een steeds groter deel uit van onze economie en de samenleving in het algemeen. Dat maakte de gezondheidscrisis, die gepaard ging met een toenemend aandeel digitale oplossingen, meer dan duidelijk.

Zowel burgers, bedrijven als overheidsdiensten gaan steeds meer deel uitmaken van een gedigitaliseerde samenleving. Maar hoewel digitale ontwikkeling een kans is vanuit het oogpunt van de economie en de dienstverlening aan de burger, brengt zij ook risico's met zich mee.

Het herstelplan moet ons in staat stellen de digitale transformatie van het land te versnellen en ons tegelijkertijd weerbaarder te maken tegen het risico van cyberdreigingen.

Cybersecurity

Cybercriminaliteit is de meest voorkomende economische misdaad in België geworden. In de afgelopen twee jaar is bijna twee derde van de Belgische organisaties het slachtoffer geworden van economische criminaliteit in de vorm van phishing, malware of netwerkscans. Onze bedrijven en burgers moeten beter worden beschermd. Daarvoor zullen beschermingsinstrumenten worden ontwikkeld zowel voor economische actoren als overheidsinstanties.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

Openbaar bestuur

De projecten in dit onderdeel richten zich op het moderniseren en toegankelijk maken van openbare diensten. Ze maken gebruik van digitale technologieën om overheidsadministratie efficiënter te laten verlopen, zowel intern als in interactie met burgers en bedrijven.

Wat e-overheid betreft, ligt België iets onder het EU28-gemiddelde. Er zullen dan ook grote investeringen worden gedaan om de digitalisering van onze overheidsdiensten te versnellen. Zo wordt de efficiëntie van dienstverlening aan burgers en bedrijven op alle overheidsniveaus - ook lokale overheden - drastisch verbeterd. Digitalisering moet daarnaast een troef zijn voor onze gezondheidszorg, media en culturele ondernemingen. 

Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën

Een uitstekende connectiviteit is de eerste vereiste voor een digitale transitie. Zonder dat is het onmogelijk een efficiënte toegang tot het internet en, bij uitbreiding, tot alle digitale diensten te garanderen. De recente gezondheidscrisis herinnert ons er op indringende wijze aan dat efficiënte connectiviteit een garantie is voor toegang tot dagelijkse, economische, sociale of culturele diensten.

Wat vaste en mobiele netwerken betreft, beschikt België over een uitstekende infrastructuur die een heel groot deel van de bevolking bedient. Ons land is ook een van de best presterende landen in de EU28 als het gaat om de integratie van technologieën in bedrijven: meer bepaald de Enterprise Resource Planning (ERP), cloud en big data. België loopt wél achter met de uitrol van 5G. Daarom hebben deze hervormingen en investeringen als doel de ontwikkeling van 5G-corridors te ondersteunen en zo universele en betaalbare toegang tot connectiviteit in alle stedelijke en plattelandsgebieden mogelijk te maken. 

Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor de geselecteerde projecten in Miljard 0.98

Aantal projecten Bekijk de projecten 33

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een digitale transitie 98.35%

Digitalisering

23.307072224817%

Cybersecurity €229.57 miljoen

66.295762350505%

Openbaar bestuur €653 miljoen

10.397165424679%

Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën €102.41 miljoen

€ 0.98 miljard

Verantwoordelijke overheid

43.33%

Federale overheid € 426.79 miljoen

5.53%

Vlaamse overheid € 54.5 miljoen

1.52%

Waalse overheid € 15 miljoen

6.16%

Brusselse overheid € 60.72 miljoen

2.5%

Franstalige gemeenschap € 24.67 miljoen

1.98%

Duitstalige gemeenschap € 19.5 miljoen

Gerelateerde projecten