Cultuur en media zien aandeel online content stijgen

Cultuur en media zien aandeel online content stijgen
Digitalisering

De gezondheidscrisis en bijhorende lockdownmaatregelen versnellen de digitalisering, de toegenomen consumptie van online content laat zich sterk voelen in de media- en cultuursector. Zowel op Belgisch als Europees niveau stijgen digitale activiteiten zoals video- of audiostreaming en het gebruik van sociale netwerken.

Deze context vormt voor leveranciers van digitale content zowel een opportuniteit als een uitdaging. De opportuniteit bestaat uit het verbreden van het potentieel publiek en online een zo divers mogelijke groep te bereiken. Uitdagingen liggen bij het structureren van een immens aanbod aan content. De grootste uitdaging is om de Belgische Franstalige media te positioneren, maar vooral om zichtbaar te zijn in het enorme aanbod van digitale inhoud. Grote internationale spelers (GAFAN) bepalen de verspreiding van digitale content en monopoliseren online culturele praktijken. Dit project wil de Belgische Franstalige media en de culturele actoren meer autonoom maken ten opzichte van die grote internationale spelers.

De digitalisering en alles daarrond is steeds meer afhankelijk van complexe IT-methodes en -tools, ontwikkeld door transnationale bedrijven. Zulke bedrijven zijn weinig geneigd om lokale culturen naar voor te schuiven. Diversiteit van cultuuruitingen en sociale samenhang is dus een belangrijke uitdaging. Om hun eindgebruikers duurzaam te bereiken, is zichtbaarheid voor producenten en distributeurs van groot belang. Hun voortbestaan hangt ervan af.

De culturele en creatieve industrieën - waaronder de pers en de audiovisuele sector - zijn de op twee na meest getroffen sectoren door de coronacrisis. De sectoren behoren tot de meest veelbelovende hefbomen voor een economisch herstel. Dat komt door hun vermogen om banen te scheppen, hun positie in de digitalisering, de vraag ernaar en de jonge aard van veel spelers in de markt.

Doelstellingen

  • De aanwezigheid en slagkracht van digitale media en culturele actoren versterken in de Franse Gemeenschap;
  • De toegang tot digitale technologische tools verbeteren voor culturele- en mediabedrijven om online beter vindbaar te zijn;
  • De wetgeving van de EU aanpassen zodat ze geen belemmering vormt voor het vrije verkeer van werken op vlak van auteursrecht en discriminatie;
  • De culturele diversiteit versterken;
  • Vertrouwen wekken bij de gebruikers, transparantie creëren, voorlichting geven over mediageletterdheid en fake news bestrijden.

Het project startte in 2021 en eindigt in 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 8.55

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
5Number of operator

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Cultuur en media zien aandeel online content stijgen

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 8.55 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 8.55 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 5 Number of operator

Tijdslijn

Lucrezia carnelos IM Uwe p1yqs unsplash
Vandaag

april 2026

Voltooiing van projecten voor gedigitaliseerde en verrijkte audiovisuele werken en audiowerken

Uit te voeren

Volledige voltooiing van 37 projecten die binnen de volgende categorieën vallen:

  • gedigitaliseerde en verrijkte audiovisuele werken en audiowerken: 30 projecten
  • eigen digitale werken gecreëerd: 7 projecten

april 2026

Ingebruikname van technologische instrumenten door culturele en media-operatoren

Uit te voeren

Integratie van de prototypes ontwikkeld door ten minste twee experimentele media-exploitanten (die pers, radio, televisie en digitale activiteiten combineren) en ten minste drie experimentele culturele exploitanten (die ten minste twee verschillende disciplines omvatten). Het wordt ontwikkeld in "open source" en gratis beschikbaar gesteld onder een "creative commons"-licentie.

Meer projecten rond digitalisering