Over het plan

Over het plan

Heropbouw voor de
volgende generaties

De Covid-19 pandemie heeft ons leven op een ongekende manier op z'n kop gezet. Het heeft het leven van duizenden mensen in gevaar gebracht en onze gezondheidszorg lamgelegd. Het is ons dagelijks leven binnengedrongen en heeft de manier veranderd waarop wij met anderen praten, studeren en ons vermaken. Economisch gezien heeft de gezondheidscrisis ook onze economie verstikt. NextGen Belgium moet ons land helpen herlanceren voor de volgende generaties.

x

Ontdek alles over het plan

Meer weten over het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht? Download de brochure!

Download de brochure
 • 6.6 Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor alle projecten. In miljard €
 • 127 Aantal projecten Dit cijfer toont het totaal aantal projecten. Bekijk de projecten
 • 51% Klimaat Dit cijfer toont het aantal projecten dat bijdraagt tot een groene transitie.
 • 28% Digitalisering Dit cijfer toont het aantal projecten dat bijdraagt tot een digitale transitie.

Het plan in een oogopslag Dit cijfer toont hoeveel milestones behaald zijn.

 • 34 % Klaar
 • 53 % On track
 • 14 % Uitgesteld

Laatste update: December 2023

De afname van de economische activiteit als gevolg van de gezondheidscrisis is de grootste jaarlijkse afname in België sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in het algemeen heeft de crisis die wij hebben doorgemaakt een nieuw licht geworpen op het belang van onze collectieve diensten en infrastructuren, de instandhouding van ons milieu en de versnelling van de digitale transitie.

Onmiddellijke steunmaatregelen hebben weliswaar geholpen om sommige kortetermijneffecten van de crisis te verzachten, maar moeten nu plaats maken voor een strategie op middellange en lange termijn. NextGen Belgium moet een gelegenheid zijn om onze samenleving weer op te bouwen op een steviger basis, om de welvaart van toekomstige generaties te waarborgen en tegelijk de koers naar een duurzamere, rechtvaardigere en dynamischere samenleving vast te houden.

Concrete projecten

Het plan bestaat uit 119 investeringsprojecten en 29 hervormingsprojecten. 
Al deze projecten worden thematisch ondergebracht in één van deze pijlers:

Europese solidariteit in actie

Onze inspanningen voor de wederopbouw kunnen worden ondersteund door Europese solidariteit, die tot uiting komt in het Europees herstelplan, NextGenerationEU. Dankzij dit plan zal België aan Europese subsidies kunnen ontvangen om de projecten van een deel van zijn herstelplan te financieren.

De voorbereiding van het Belgisch herstelplan: een typisch Belgisch overleg

In een federale staat als België is samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de staat (federaal, gewesten, gemeenschappen) essentieel om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarom zijn al in oktober 2020 deskundigen uit verschillende delen van het land bijeengekomen om de contouren te schetsen van wat ons relanceplan moest worden. In een geest van samenwerking werd door de verschillende regeringen van het land eerst een structuur, vervolgens een lijst van aanvullende projecten en hervormingen en ten slotte een volwaardig plan uitgewerkt, onder coördinatie van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, Thomas Dermine.

Vijf uitdagingen voor de toekomstige generaties

NextGen Belgium omvat 119 investeringsprojecten en 40 hervormingen, die tegen eind 2026 voltooid moeten zijn. Deze zijn onderverdeeld in 5 thematische assen die overeenstemmen met de grote uitdagingen waarmee België de komende decennia zal worden geconfronteerd:

 1. Duurzaamheid en klimaat: Volgens een onafhankelijke studie is ons plan het op één na groenste in de Europese Unie! Niet minder dan 51% van de uitgaven van het plan zal bijdragen aan deze doelstelling, om beter te renoveren, overgangstechnologieën te ontwikkelen en de biodiversiteit te versterken. Het milieueffect van al onze projecten is zorgvuldig geanalyseerd, en geen enkel project heeft een negatief effect op het milieu en het klimaat.
 2. Digitale transformatie: de Covid-19-crisis heeft meer dan ooit aangetoond dat onze digitale infrastructuren en oplossingen moeten worden ontwikkeld, en dat de digitale kloof moet worden overbrugd. Ongeveer 27% van de uitgaven van het plan zal gaan naar projecten om onze cyberbeveiligingscapaciteiten te versterken, de digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven te verbeteren en de uitrol van krachtige infrastructuren (glasvezel, 5G, enz.) voor een zo groot mogelijk aantal mensen te versnellen.
 3. Mobiliteit: om de klimaatovergang te doen slagen en tegelijk onze medeburgers mobiliteitsoplossingen aan te bieden, moeten we onze vervoerswijzen grondig herzien. Dankzij ons plan investeren we massaal in fietsinfrastructuur, in spoorvervoer en in de elektrificatie van vervoerswijzen.
 4. Mens- en samenleving: de pandemie heeft bepaalde ongelijkheden aan het licht gebracht of geaccentueerd, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daarom is ons plan ook een sociaal plan, waarin wordt geïnvesteerd in onderwijs, huisvesting voor de minderbedeelden en gezondheidszorg om te zorgen voor sociale cohesie en een vreedzamere samenleving.
 5. Economie, productiviteit en innovatie: als wij voor de toekomstige generaties een dynamische en milieuvriendelijke economie willen, moeten wij niet alleen investeren in opleiding en innovatie, maar ook sommige van onze productiemethoden herzien. De projecten van de vijfde as van het plan zullen ons in staat stellen de vaardigheden van de werknemers te versterken, onze bedrijven innovatiever te maken en hen geleidelijk te begeleiden naar de circulaire economie.

Minder “blabla”, meer “boem boem”

NextGen Belgium is ook een plan dat resoluut gericht is op resultaten. Alle projecten in het plan hebben duidelijke uitvoeringsdoelstellingen. Hierop zal strikt worden toegezien, met een voortgangsverslag om de zes maanden tot eind 2026. De tijd van mooie praatjes is voorbij, het is tijd voor actie!

Ontdek hier alle projecten