Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
Digitalisering

Artificiële intelligentie (AI) is een krachtige technologie die ons dagelijks leven kan veranderen. De ambitie van FARI (Instituut voor AI voor het algemeen welzijn) is om deze technologie in te zetten in de digitale transitie. Daarnaast moet AI maatschappelijke uitdagingen aangaan op het gebied van gezondheid en welzijn, milieu, mobiliteit of energie.

FARI heeft als doel om een blijvende maatschappelijke impact te creëren. Daarnaast moet het het digitale leven van burgers veranderen door digitale oplossingen beschikbaar te maken. Verder biedt het AI-producten en -diensten aan. Bovendien zal dit project een cluster aan economische activiteiten creëren. Het moedigt bestaande spelers aan om duurzaam en digitaal te worden en ontwikkelt nieuwe technologische bedrijven in Brussel. FARI richt mee het investeringsgedeelte op in het economisch beleid voor duurzaam onderzoek en innovatie.

Het FARI-project baseert zich op drie pijlers, die een brug moeten maken tussen de academische wereld, het bedrijfsleven, de politiek en de burgers:

  1. Het AI-onderzoeks- en innovatiecentrum richt zich op samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, satelliet-academische entiteiten en partnerinstellingen. Daarnaast richt het zich op de creatie van projecten met burgerorganisaties, lokale en publieke vertegenwoordigers. Ten slotte zijn ook private actoren (go’s, kmo’s en start-ups) bereid om bij te dragen aan het algemeen welzijn.
  2. De AI & Society Data Tank richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers in AI-governance, wetgevers, NGO’s, ondernemers en het maatschappelijk middenveld (via civiele projecten).
  3. Het AI-test- en -experimenteercentrum stelt onderzoekers in staat om rechtstreeks te interageren met bedrijven, gebruikers en burgers.

De belangrijkste fasen van het project lopen tussen 2020 en 2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 9.91

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 70%

Einddoel
3Number

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie
  EU Funded

Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Digitalisering
Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën

Totale budget 9.91 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 9.91 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel 3 Number

Tijdslijn

I 214

april 2022

Afronding van proefprojecten door het AI Institute For The Common Good

Voltooid

Vier proefprojecten van het AI for the Common Good Institute voltooid, met de levering van ondersteunende diensten (zoals opleiding, ontwikkeling van proof of concepts voor softwareoplossingen) aan profit- of non-profitorganisaties of overheidsinstanties op gebieden zoals opleiding in AI, gezondheidszorg en werkgelegenheid in het Brusselse Gewest.

oktober 2023

Team van experten opgericht binnen het AI Institute For The Common Good

Voltooid

Er is een multidisciplinair team van experten in AI, data en robotica opgericht binnen het AI for the Common Good Institute. Het moet klaar staan om de overheidsdienstverlening door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de digitale transitie van dit gewest te ondersteunen.

Vandaag

oktober 2024

AI-diensten geleverd door het AI Institute For The Common Good

Uit te voeren

Drie AI-diensten van het AI for the Common Good Institute geleverd aan de lokale besturen, d.w.z. ondersteuning voor digital twins, opleidingen en adviesverlening met betrekking tot burgerdiensten (zoals participatie).

Meer projecten rond digitalisering