Betere connectiviteit voor bedrijven en scholen

Betere connectiviteit voor bedrijven en scholen
Digitalisering

Met de Waalse Regering als drager gaat dit project over de verbetering van de connectiviteit. Dit project heeft met name tot doel zich uit te rusten met de modernste en meest gezondheidsvriendelijke technologieën de uitrol van het glasvezelnetwerk in de 35 bedrijventerreinen van het grondgebied economische bedrijvigheidsparken in de regio; de interne connectiviteit van de 1.500 scholen verbeteren om enerzijds de strategie voor digitaal onderwijs uit te voeren en anderzijds de sociale kloof te verkleinen.

De regering voorziet het project met de meest moderne en gezondheidsvriendelijke technologieën. Daarnaast wil ze de uitrol van het glasvezelnetwerk in de 35 bedrijventerreinen op het grondgebied voortzetten. Ten slotte versterkt het project de interne connectiviteit van 1.500 onderwijsinstellingen om enerzijds de strategie voor digitaal onderwijs uit te voeren en anderzijds de sociale kloof te verkleinen.

  1. Connectiviteit (THD) van 35 bedrijventerreinen: de aanleg van glasvezelconnectiviteit in de 35 bedrijvenparken zal worden uitgevoerd door DOFICO in directe samenhang met het programma Giga Region Digital Wallonia van het Digital Agency.
  2. De uitrol van mobiele netwerken van de nieuwe generatie (5G en andere) zal gebeuren in directe samenhang met het programma Giga Region Digital Wallonia van het digitale agentschap en de nationale mobiele telecommunicatieoperatoren
  3. Versterking van de connectiviteit - wifi-netwerken - van 1.500 scholen
  4. Onderwijs 2.0: mijn klaslokalen uitrusten met digitale technologieën om de efficiëntie van het verstrekte onderwijs te verhogen

Wie heeft baat bij dit project? Bedrijven, industrieën, gezinnen, onderwijsinstellingen, overheden, overheidsdiensten, handelaars en toeristische ondernemingen.

Het project startte op in 2021 en eindigt in 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 70.3

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 76%

Einddoel
1350Number

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
  EU Funded

Betere connectiviteit voor bedrijven en scholen

Digitalisering
Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën

Totale budget 70.3 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 70.3 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +40 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 1350 Number

Tijdslijn

I 215
Vandaag

oktober 2024

Gunning van openbare aanbestedingscontracten voor 5G proof-of-conceptprojecten

Uit te voeren

Tien openbare aanbestedingen gegund voor 5G proof-of-conceptprojecten op gebieden als Factory of the Future, Smart Rurality, Smart Mobility en logistiek en e-Health in het Waalse Gewest.

oktober 2025

Glasvezelaansluiting voor 32 bedrijvenparken

Uit te voeren

35 openbare gewestelijke bedrijvenparken in Wallonië krijgen toegang tot vaste glasvezelnetwerken met zeer hoge capaciteit.

april 2026

Openbare aanbestedingscontracten voor 5G proof-of-conceptprojecten volledig uitgevoerd

Uit te voeren

Volledige uitvoering van 75 openbare aanbestedingen gegund voor 5G-projecten op gebieden als Factory of the Future, Smart Rurality, Smart Mobility en logistiek en e-Health in het Waalse Gewest.

april 2026

Projecten inzake Onderwijs 2.0 opgeleverd

Uit te voeren

675 scholen in het Waalse Gewest ondersteund en uitgerust via specifieke technische en pedagogische steun voor de oprichting van een digitale-schoolproject, om ze in staat te stellen digitale technologieën in te voeren die aangepast zijn aan de specifieke behoeften van hun leerplan.

april 2026

Projecten inzake interne connectiviteit van scholen voltooid

Uit te voeren

Uitrol van LAN- en WLAN-apparatuur voltooid in 1.350 schoolvestigingen in het Waalse Gewest, waarmee de interne connectiviteit binnen deze scholen wordt verbeterd.

Meer projecten rond digitalisering