Vlaamse Blue Deal bindt strijd aan met waterschaarste

Vlaamse Blue Deal bindt strijd aan met waterschaarste
Duurzaamheid

De Blue Deal wil het waterbeheer in Vlaanderen heroriënteren door water maximaal vast te houden. Vlaanderen heeft een lage beschikbaarheid water en is daarom erg gevoelig voor droogte met waterschaarste als gevolg. Oorzaken zijn onder meer de hoge verhardings- en urbanisatiegraad.

Gedurende lange tijd werd in Vlaanderen water zo snel mogelijk afgevoerd. Cultuurgronden en laaggelegen gebieden werden actief gedraineerd. Door de klimaatverandering neemt het risico op lange periodes van waterschaarste toe, wat nefast is voor maatschappelijke en economische activiteiten die afhankelijk zijn van een continue toegang tot water.

De Blue Deal wil een grootschalig herstel en de aanleg van natte natuur. Daar moet een krachtige groenblauwe dooradering (een duurzaam netwerk van landschapselementen en onverharde wegen) in zowel de bebouwde omgeving als de open ruimte toe bijdragen. Het gevolg zal een hogere beschikbaarheid van water zijn, in een omgeving die beter bestand is tegen klimaatverandering. De biodiversiteit zal verhogen, net als de opslag van koolstof in onze bodems.

Daarnaast zijn duurzaam watergebruik en duurzame watervoorziening cruciaal om de structurele watertekorten in Vlaanderen op te vangen. De Blue Deal zet in op een efficiënt watergebruik en het sluiten van zo veel mogelijk waterkringlopen. Uitdagingen liggen in alternatieve waterbronnen, een slimme sturing van hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur en het maken van slimme teeltkeuzes.

De volledige set aan projecten loopt tussen het eerste kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 190.13

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 97%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
82projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Schoon water en sanitair
Schoon water en sanitair
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven in het water
Leven op het land
Leven op het land
  EU Funded

Vlaamse Blue Deal bindt strijd aan met waterschaarste

Duurzaamheid
Klimaat en milieu

Totale budget 190.13 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 190.13 miljoen €

Privé +40.6 miljoen €

Publiek +100 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Schoon water en sanitair
Schoon water en sanitair
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven in het water
Leven op het land
Leven op het land

Totale doel 82 projects

Tijdslijn

I Stock 1222016728

april 2023

Start van projecten om de biodiversiteit te versterken en/of de gevolgen van de klimaatverandering te beperken

Voltooid

Documenten ondertekend voor de start van minstens 41 van de 46 projecten om de biodiversiteit te versterken en/of de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, zoals droogte en overstromingen: 35 landschapsprojecten voor droogtebestrijding (projecten A), één onderzoeksprogramma in de landbouw (B), twee projecten voor pompen en sluizen op waterwegen (C), één ondersteuningsregeling voor waterbeheer (D), twee slimme datamodules voor water en circulaire waterprojecten (F), vier gebieden voor natuurgerichte oplossingen (G) en herstel van wetlands (I).

oktober 2023

Aankoop van land om de biodiversiteit te versterken en/of de gevolgen van de klimaatverandering te beperken

Voltooid

Aankoop van land afgerond voor projecten voor het herstel van wetlands (projecten I) en voor gebieden voor natuurgerichte oplossingen (G) (circa 1.000 hectare)

Vandaag

april 2026

Afronding van Blue Deal-projecten

Uit te voeren

Voltooiing van minstens 41 van de 46 Blue Deal-projecten om de bestendigheid tegen droogte te vergroten (A,B, C, D, F, G, I), die 2255 hectare bestrijken (A,G, I), vier pompinstallaties gebouwd en vier sluisdeuren hersteld (C), inclusief de voltooiing van een operationeel slim watermonitoringsnetwerk en circulaire waterprojecten (F).

Meer projecten rond duurzaamheid