Verbetering milieu-effecten van sport- en lokale infrastructuur in Wallonië

Verbetering milieu-effecten van sport- en lokale infrastructuur in Wallonië
Duurzaamheid

De Waalse regering wil openbare gebouwen van plaatselijke overheden en sportinfrastructuren renoveren. Dit om de Europese en gewestelijke doelstelingen te halen - een vermindering van broeikasgassen met 55% tegen 2030 - maar ook om te anticiperen op de klimaatverandering met een lokale geïntegreerde aanpak.

Het doel is om de milieu-impact van openbare gebouwen te verminderen door hun energieprestaties te verbeteren. Het project wil bovendien rijpe investeringsprojecten van de overheid versnellen en openbare werken bevorderen als ondersteuning van het economisch herstel.

Daarnaast bevordert het project investeringen in de ecologische en digitale transitie, specifiek de productie en het gebruik van efficiënte en circulaire energie. Het project draagt zo bij aan een koolstofarme economie. De middelen worden ingezet waar ze de meest positieve gevolgen hebben op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Voor lokale overheden wil het de kwaliteit van openbare infrastructuur verbeteren en minder energieafhankelijk maken. Tegelijkertijd worden zo activiteiten en banen in de bouwsector gecreëerd. Daarnaast wil het de energieverslindende sportinfrastructuren op Waals grondgebied energie-efficiënt maken.

Werkzaamheden zullen plaatsvinden van 1 september 2022 tot 1 oktober 2025. Op 1 oktober 2026 wordt het project afgesloten.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 151.83

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 62%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
182123

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Renovatie van openbare gebouwen - lokale overheden en sport - Wallonië

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 151.83 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 151.83 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +33.78 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 182123

Tijdslijn

Patrick schopflin h E Qpoe Uu JXA unsplash
Vandaag

april 2025

Renovatie van openbare gebouwen – lokale besturen en sport (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 15.142 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring. (in totaal 285.142 m² voor de subprojecten).

april 2026

Renovatie van openbare gebouwen – lokale besturen en sport (fase 3)

Uit te voeren

Renovatie van 15.142 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring.

Meer projecten rond duurzaamheid