Veerkrachtige bossen in Wallonië als buffer tegen klimaatopwarming

Veerkrachtige bossen in Wallonië als buffer tegen klimaatopwarming
Duurzaamheid

Dit project bestaat uit vier luiken waarmee specifieke uitdagingen worden aangepakt.

  • Ten eerste moeten de voorwaarden worden gecreëerd om onze bossen in de toekomst veerkrachtiger te maken. Recente studies tonen duidelijk aan dat gelijkjarige monoculturen minder bestand zijn tegen gezondheids- en klimaatcrises. Omgekeerd moet een variëteit aan verschillende boomsoorten het mogelijk maken risico's te spreiden, hulpbronnen complementair te gebruiken of elkaar te beschermen tegen gevaren (insecten, ziekten, droogte, enz.).
    Het doel is om publieke bosbeheerders in staat te stellen bos aan te leggen dat bestaat uit een mix van soorten die zijn aangepast aan de mondiale veranderingen, met een grotere integratie van de biodiversiteit. Het resulterende bosbestand zal zo veerkrachtiger zijn en beter in staat om de verwachte ecosysteemdiensten te leveren.
  • De tweede doelstelling van het project is zeldzame en bedreigde soorten redden (die verzwakt zijn door de klimaatopwarming) en habitats in stand houden (door een goede ecologische werking). Slechts 1% van het Waalse grondgebied heeft een sterk beschermingsstatuut. Het bevat veel versnipperde gebieden. Daarom moet het grondbeheer gestimuleerd worden in en tussen natuur- en bosreservaten. Dit zorgt voor een netwerk van verbonden en beschermde gebieden. Dit project komt overeen met de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie die het aantal beschermde gebieden tegen 2030 sterk wil laten toenemen.
  • De oprichting van twee nationale parken in Wallonië behoort tot de derde doelstelling. De parken beschermen de biodiversiteit, maar ook de levenskwaliteit en economische ontwikkeling in het gewest (toerisme).
  • De vierde doelstelling is de herbedijking van waterlopen en het creëren van tijdelijke overstromingsgebieden. Technieken die een oplossing kunnen bieden voor de droogte en overstromingen waar we door de klimaatverandering steeds vaker mee hebben af te rekenen. Deze projecten hebben een positieve invloed op de watercyclus, bevorderen de biodiversiteit en maken het mogelijk om door de mens gecultiveerde gebieden opnieuw evenwichtig te gebruiken.

Het project startte in januari 2021 en eindigt in augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 74.05

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 59%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
2projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven in het water
Leven op het land
Leven op het land

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Veerkrachtige bossen als buffer tegen klimaatopwarming

Duurzaamheid
Klimaat en milieu

Totale budget 74.05 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 74.05 miljoen €

Privé +21 miljoen €

Publiek +16 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven in het water
Leven op het land
Leven op het land

Totale doel 2 projects

Tijdslijn

122

januari 2023

Gunning van opdrachten voor het creëren van twee nationale parken

Voltooid

Gunning van opdrachten aan twee projecten en schriftelijke kennisgeving aan de succesvolle kandidaten door de Waalse minister van Leefmilieu naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen voor twee nationale parken met een totale oppervlakte tussen 10 000 en 70 000 hectare.

april 2024

Landbeheermaatregelen toegepast (bossen, beschermd gebied) en hermeanderingsprojecten in uitvoering

Uit te voeren

Landbeheermaatregelen toegepast op 1 935 hectare om de biodiversiteit en de bestendigheid ten aanzien van klimaatverandering in bossen en beschermd gebied te vergroten en hermeanderingsprojecten in uitvoering.

Vandaag

april 2026

Landbeheermaatregelen toegepast (bossen, beschermd gebied) en hermeanderingsprojecten afgerond

Uit te voeren

Landbeheermaatregelen toegepast op 3.735 hectare om de biodiversiteit en de bestendigheid ten aanzien van klimaatverandering in bossen en beschermd gebied te vergroten en hermeanderingsprojecten afgerond. Geen van de bosbouwprojecten mag drainagewerkzaamheden omvatten.

april 2026

Voltooiing van twee projecten voor nationale parken

Uit te voeren

Voltooiing van de infrastructuurwerken voor twee nationale parken met een totale oppervlakte tussen 10 000 en 70 000 hectare.

Meer projecten rond duurzaamheid