Ultramoderne opleidingssfaciliteiten willen werkgelegenheid stimuleren

Ultramoderne opleidingssfaciliteiten willen werkgelegenheid stimuleren
Economie en innovatie

Het Waals Gewest wil zich uitrusten met een geavanceerde en energie-efficiënte opleidingsinfrastructuur die die de evolutie van de beroepen en de behoeften van de economie volgt. Deze nieuwe infrastructuren moeten het mogelijk maken opleidingen aan te bieden die voor alle kwalificatieprofielen een doeltreffende overgang van werkloosheid naar werk mogelijk maken.

Het project ‘Upgrading of state-of-the-art training infrastructures’ beoogt synergieën tussen beroepsopleidingsactoren te bevorderen. Zo wordt het opleidingslandschap leesbaarder, doeltreffender en doelmatiger. Daarnaast worden binnen het project geïntegreerde opleidingstrajecten met bruggen gecreëerd. Het project sluit ook aan bij de dynamiek van de aangepaste ondersteuning van werkzoekenden, aangezien de verschillende infrastructuren zullen dienen om de werkzoekende te oriënteren, op te leiden en te begeleiden naar een duurzame sociaal-professionele integratie.

De uitbreiding van bepaalde infrastructuren zal een verhoging mogelijk maken van de capaciteit van opleidingen voor beroepen waar vraag naar is en waar een tekort aan bestaat, zoals:

 • Opleidingen in de biofarmaceutische sector (die naar verwachting in drie jaar tijd met meer dan 2.500 banen zal toenemen)
 • Digitale technologie
 • De volledige transformatie van de productieprocessen
 • Duurzame ontwikkeling - met name in de bouw (de sector voorziet een belangrijke aanwerving dankzij renovatie van gebouwen en verschillende openbare investeringsplannen),
 • Bosbeheer 
 • Invoering van de beginselen van circulaire economie. 

De opleidingscentra worden gemoderniseerd om innovatieve opleidingstechnieken op basis van simulatie en virtualisatie op te nemen. Het is de bedoeling te beschikken over ultramoderne apparatuur (immersieve ruimten, opnamestudio’s, digitale tweelingen, augmented reality...). Deze modernisatie maakt het ook mogelijk om het aantal opleidingen te verhogen en dus ook het aantal mensen dat ervan kan profiteren.

Bij de bouw en renovatie van gebouwen zal bijzondere aandacht worden besteed aan ecologisch verantwoorde materialen, isolatie van gebouwen en productie van hernieuwbare energie. Voor de werkzaamheden zijn geen andere financieringsbronnen gepland; de gevraagde bedragen dekken de totale investering. 

Het hele project omvat de bouw, renovatie en vernieuwing van 8 sites:

 1. Het milieu-opleidingscentrum van Belgrade (Namen) zal met 16.000 m² nieuwbouw de opleidingscentra IFAPME en FOREM in Namen samenbrengen op één site. Door de bundeling van middelen wordt het opleidingsaanbod geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het mogelijk om het aanbod beter af te stellen op voortdurende ontwikkelingen (technologisch, juridisch, milieugerelateerd,…) die om specifieke vaardigheden vragen. Tal van beroepen en sectoren komen hierbij in het vizier, denk maar aan duurzaam bouwen, de horeca, mobiliteit, enz.
 2. Oprichting van een Centrum voor Hedendaagse Ecotechnologieën en Nieuwe Materialen in Bergen. Dit is een samenwerking tussen UMons en FOREM. UMons neemt daarbij het technologische platform op zich, FOREM het opleidingscentrum. Het doel: de oprichting van een technologisch platform van 6000 m2 en een opleidingscentrum van 8000 m2 tegen Q2 2026.

  De centrale doelstelling van het project is om opleidingsexpertise te bieden voor beroepen die zich richten op ecologische transformatie. Dat gebeurt door universitaire kennis op het vlak van nieuwe materialen voor de bouw-, energie-, en biomedische sector in te zetten. Ook simulatietechnieken zullen deel uitmaken van de opleidingen.
  Concreet zullen mensen die bijkomende kennis en vaardigheden nodig hebben om nieuwe materialen te gebruiken, een opleiding krijgen daar waar ook de ontwikkeling gebeurt.
  Dit kenniscentrum zal bestaan uit een technologisch platform dat geassocieerd en gecoördineerd wordt met een opleidingscentrum. Een educatief instrument dus voor de ontwikkeling van projecten in samenwerking met kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoekers, gevorderde studenten en laaggeschoolde werkzoekenden.
  Het samenbrengen van actoren uit de industriële en de academische wereld zal leiden tot opleidingsprojecten op meerdere niveaus, multidisciplinaire opleidingen en innoverende projecten.

  Het platform stimuleert het samenbrengen van cursisten met uiteenlopende profielen en opleidingsniveaus en stelt hen in staat in heterogene teams te werken, vergelijkbaar met de teams die men in de productiesector aantreft. Zij zullen ultramoderne apparatuur ter beschikking hebben in moderne ruimtes aangepast aan de opleiding (experimentele laboratoria, digitale ruimte verbonden met het opleidingscentrum, …), en dat alles in een ecosysteem waarbij opleiding en toponderzoek nauw samengaan. De studies in verband met de bouw van het gebouw lopen inmiddels (1/01/2022 - 31/12/2023). De bouw van het centrum gaat begin 2024 van start en zal in 2025 voltooid zijn.
 3. Het Technocité Competence Centre in Bergen krijgt een uitbreiding van 1.000m2 om in nieuwe opleidingsbehoeftes te voorzien voor verschillende kritische functies zoals webontwikkelaar of computeranalist.
 4. Het competentiecentrum Technifutur® in Seraing zal een grondige renovatie ondergaan die niet alleen de energieprestaties van het gebouw zal verbeteren, ook opleidingen zal aanbieden voor knelpuntberoepen, zoals technicus, lasser of werktuigbouwkundig ingenieur
 5. De infrastructuur van het klassiek opleidingscentrum van Forem wordt uitgebreid met onder meer een verkeersveiligheidsexpertcentrum voor vrachtwagens en bussen. Opleidingsmodules over digitalisering op de weg zullen ook worden toegevoegd.
 6. In Bergen zal het nieuwe Centre des Eco-Technologies Contemporaines et et des Nouveaux Matériaux zorgen voor een geavanceerde opleiding in de sector Nieuwe Materialen in bouw, energie, mobiliteit en biomedische toepassingen.

Voor elk project is een gedetailleerd tijdschema verstrekt lopende van eind 2021 tot midden 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 75.43

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 22%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
35574

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

De uitbreiding van bepaalde infrastructuren zal een verhoging mogelijk maken van de capaciteit van opleidingen voor beroepen waar vraag naar is en waar een tekort aan bestaat, zoals:

 • Opleidingen in de biofarmaceutische sector (die naar verwachting in drie jaar tijd met meer dan 2.500 banen zal toenemen)
 • Digitale technologie
 • De volledige transformatie van de productieprocessen
 • Duurzame ontwikkeling - met name in de bouw (de sector voorziet een belangrijke aanwerving dankzij renovatie van gebouwen en verschillende openbare investeringsplannen),
 • Bosbeheer 
 • Invoering van de beginselen van circulaire economie. 

De opleidingscentra worden gemoderniseerd om innovatieve opleidingstechnieken op basis van simulatie en virtualisatie op te nemen. Het is de bedoeling te beschikken over ultramoderne apparatuur (immersieve ruimten, opnamestudio’s, digitale tweelingen, augmented reality...). Deze modernisatie maakt het ook mogelijk om het aantal opleidingen te verhogen en dus ook het aantal mensen dat ervan kan profiteren.

Bij de bouw en renovatie van gebouwen zal bijzondere aandacht worden besteed aan ecologisch verantwoorde materialen, isolatie van gebouwen en productie van hernieuwbare energie. Voor de werkzaamheden zijn geen andere financieringsbronnen gepland; de gevraagde bedragen dekken de totale investering. 

Het hele project omvat de bouw, renovatie en vernieuwing van 8 sites:

 1. Het milieu-opleidingscentrum van Belgrade (Namen) zal met 16.000 m² nieuwbouw de opleidingscentra IFAPME en FOREM in Namen samenbrengen op één site. Door de bundeling van middelen wordt het opleidingsaanbod geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het mogelijk om het aanbod beter af te stellen op voortdurende ontwikkelingen (technologisch, juridisch, milieugerelateerd,…) die om specifieke vaardigheden vragen. Tal van beroepen en sectoren komen hierbij in het vizier, denk maar aan duurzaam bouwen, de horeca, mobiliteit, enz.
 2. Oprichting van een Centrum voor Hedendaagse Ecotechnologieën en Nieuwe Materialen in Bergen. Dit is een samenwerking tussen UMons en FOREM. UMons neemt daarbij het technologische platform op zich, FOREM het opleidingscentrum. Het doel: de oprichting van een technologisch platform van 6000 m2 en een opleidingscentrum van 8000 m2 tegen Q2 2026.

  De centrale doelstelling van het project is om opleidingsexpertise te bieden voor beroepen die zich richten op ecologische transformatie. Dat gebeurt door universitaire kennis op het vlak van nieuwe materialen voor de bouw-, energie-, en biomedische sector in te zetten. Ook simulatietechnieken zullen deel uitmaken van de opleidingen.
  Concreet zullen mensen die bijkomende kennis en vaardigheden nodig hebben om nieuwe materialen te gebruiken, een opleiding krijgen daar waar ook de ontwikkeling gebeurt.
  Dit kenniscentrum zal bestaan uit een technologisch platform dat geassocieerd en gecoördineerd wordt met een opleidingscentrum. Een educatief instrument dus voor de ontwikkeling van projecten in samenwerking met kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoekers, gevorderde studenten en laaggeschoolde werkzoekenden.
  Het samenbrengen van actoren uit de industriële en de academische wereld zal leiden tot opleidingsprojecten op meerdere niveaus, multidisciplinaire opleidingen en innoverende projecten.

  Het platform stimuleert het samenbrengen van cursisten met uiteenlopende profielen en opleidingsniveaus en stelt hen in staat in heterogene teams te werken, vergelijkbaar met de teams die men in de productiesector aantreft. Zij zullen ultramoderne apparatuur ter beschikking hebben in moderne ruimtes aangepast aan de opleiding (experimentele laboratoria, digitale ruimte verbonden met het opleidingscentrum, …), en dat alles in een ecosysteem waarbij opleiding en toponderzoek nauw samengaan. De studies in verband met de bouw van het gebouw lopen inmiddels (1/01/2022 - 31/12/2023). De bouw van het centrum gaat begin 2024 van start en zal in 2025 voltooid zijn.
 3. Het Technocité Competence Centre in Bergen krijgt een uitbreiding van 1.000m2 om in nieuwe opleidingsbehoeftes te voorzien voor verschillende kritische functies zoals webontwikkelaar of computeranalist.
 4. Het competentiecentrum Technifutur® in Seraing zal een grondige renovatie ondergaan die niet alleen de energieprestaties van het gebouw zal verbeteren, ook opleidingen zal aanbieden voor knelpuntberoepen, zoals technicus, lasser of werktuigbouwkundig ingenieur.
 5. De uitbreiding van het AutoFORM Competence Centre biedt een antwoord op de steeds groeiende vraag naar opleidingen in de autosector.
 6. Het kenniscentrum voor de groene sectoren zal met een uitbreiding voorzien in de behoefte aan opleidingen over de uitdagingen van klimaatverandering.
 7. De infrastructuur van het klassiek opleidingscentrum van Forem wordt uitgebreid met onder meer een verkeersveiligheidsexpertcentrum voor vrachtwagens en bussen. Opleidingsmodules over digitalisering op de weg zullen ook worden toegevoegd.
 8. In Bergen zal het nieuwe Centre des Eco-Technologies Contemporaines et et des Nouveaux Matériaux zorgen voor een geavanceerde opleiding in de sector Nieuwe Materialen in bouw, energie, mobiliteit en biomedische toepassingen.

Voor elk project is een gedetailleerd tijdschema verstrekt lopende van eind 2021 tot midden 2026.

Ultramoderne opleidingssfaciliteiten willen werkgelegenheid stimuleren

Economie en innovatie
Opleiding en arbeidsmarkt

Totale budget 75.43 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 75.43 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 35574

Tijdslijn

503
Vandaag

oktober 2025

Gebouwen en uitrusting voor opleiding, arbeidsbemiddeling

Uit te voeren

Een oppervlakte van 16.000 m² voor de renovatie, bouw en uitrusting van de volgende gebouwen:

- Apstaskil

- Technocité

- Forem

- Technifutur

- Secteurs Verts

- Centre des Ecotechnologies – Bergen

april 2026

Gebouwen en uitrusting voor opleiding, arbeidsbemiddeling

Uit te voeren

Totaal van 35.574 m² aan gerenoveerde en uitgeruste gebouwen, met een bijkomende oppervlakte van 24.000 m² voor het Ecocentre de Formation in Belgrade en het Centre des Ecotechnologies in Jemappes.

Meer projecten rond economie en innovatie