Operatoren stimuleren om te investeren in zones met weinig tot geen internettoegang

Operatoren stimuleren om te investeren in zones met weinig tot geen internettoegang
Digitalisering

Dit project wil de dekking ondersteunen in witte zones, waar de toegang tot snel internet momenteel beperkt of zelfs onbestaand is (internetsnelheid < 100 Mbps).

Die ondersteuning bestaat in het toekennen van subsidies aan operatoren die investeren in deze zones. De subsidies zullen worden toegekend aan de hand van een open proces, waarbij het meest voordelige voorstel voor de installatie van de netwerken zal worden geselecteerd.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 29.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Uitgesteld

oktober 2022

Awarding of projects

Voltooid

Awarding of projects

Uitgesteld

januari 2023

Start first deployment

Voltooid

Start first deployment

Vandaag

oktober 2024

End of last deployment

Uit te voeren

End of last deployment

Meer projecten rond digitalisering