Overheid investeert in transportinfrastructuur voor waterstof

Overheid investeert in transportinfrastructuur voor waterstof
Duurzaamheid

België kent een gebrek aan infrastructuur om waterstof te vervoeren en distribueren naar de eindgebruikers. Om de patstelling tussen vraag en aanbod te doorbreken, neemt de overheid het voortouw door de nodige infrastructuur te voorzien in de Belgische industriële gebieden. Bovendien is er een opportunitiet om België te positioneren als transit hub van groene molecules richting de buurlanden.

Voor waterstof, moet dit project een transportnetwerk tot stand brengen van 150km. Daarbij gaat de aandacht in eerste instantie naar de belangrijkste industriële clusters van Vlaanderen (Antwerpen, Gent) en Wallonië (Henegouwen, Luik). De uit te voeren projecten baseren zich op de huidige en verwachte marktbehoeften.

Voor de waterstof- infrastructuur zal de ongebruikte bestaande aardgasinfrastructuur zo mogelijk worden aangepast. Dit om kosten te drukken, verspilling te minderen en een nieuwe bestemming te geven aan de bestaande gasinfrastructuur.

De federale regering onderzoekt of een neutrale netwerkbeheerder deze waterstof- transportinfrastructuur moet runnen, om geen discriminatie en transparantie van alle vraag- en aanbodspelers te garanderen. Open toegang tot infrastructuur is cruciaal voor een gelijk speelveld.

De investeringen zijn gericht op de Belgische industrie en voorziet eveneens een interconnectie met de belangrijke Duitse industrie in het Ruhrgebied. Het project ging op 1 september 2020 van start en moet voor 1 augustus 2026 afgelopen zijn.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 345

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 40%

Einddoel
150km

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

oktober 2023

Goedkeuring investeringsplan voor H2 backbone-infrastructuur

Voltooid

Goedkeuring door de federale regering van het investeringsplan 'Backbone voor H2' op basis van de marktbehoeften om de eerste clusters voor H2-backboneprojecten te ontwikkelen, na overleg met de bevoegde regulerende instantie (CREG). Het investeringsplan moet een voorgestelde selectie van projecten bevatten.

Vandaag

april 2026

Aanleg en exploitatie van 150 km pijpleiding voor H2

Uit te voeren

Aanleg en exploitatie van 150 km pijpleiding voor H2 (of gerealiseerd via een herbestemming van pijpleidingen die tot dusver voor het vervoer van andere gassen werden gebruikt).

Meer projecten rond duurzaamheid