Modal shift belooft premie voor Brusselaars die auto uitschrijven

Modal shift belooft premie voor Brusselaars die auto uitschrijven
Mobiliteit

De mobiliteitscontext en het mobiliteitsbeleid in het Brussels Gewest hebben de afgelopen jaren een aantal belangrijke veranderingen ondergaan die steun voor uitstootvrije mobiliteit noodzakelijk maken en dat zal ook in de toekomst zo blijven. In het bijzonder zal de vroegere multimodale bonus “Bruxell’air” grondig worden herzien om rekening te houden met de komst van talrijke nieuwe, duurzame mobiliteitsdiensten (deelauto’s, deelfietsen, gedeelde scooters, enz.), de evolutie van de Lage Emissie zones, de hervorming van de autofiscaliteit en het project Smart Move.

Het doel van deze Bruxell’air bonus 2.0 is de modal shift aan te moedigen om zo bij te dragen tot een “zero emission”-mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De nieuwe premie Bruxell’AIR is gebaseerd op een reeks beginselen die tot doel hebben de Brusselaars (en in het bijzonder de meest kwetsbaren) beter te begeleiden bij hun overgang. Dit doen we door:

  • Handhaving van het principe van een multimodale premie die toegankelijk is voor alle Brusselaars die hun nummerplaat laten uitschrijven. De aanvrager verbindt zich ertoe gedurende een periode van een jaar geen nieuw voertuig binnen zijn gezin te registreren.
  • Integreren van nieuwe mobiliteitsalternatieven en evolueren naar een denkpatroon gericht op “mobiliteitsbudget” en “MaaS (Mobility as a Service)".
  • Het bedrag van de premie aanpassen aan het inkomen van het huishouden. Zo zal een bedrag van 900 euro worden toegekend voor de laagste inkomens, een bedrag van 700 euro voor de middeninkomens en een bedrag van 500 euro voor de hoogste inkomens.

Daarnaast wordt ook betere ondersteuning voorzien voor mensen met een handicap door het verbeteren van de toegang tot en het beheer van de premie via een elektronisch loket (Irisbox). Er wordt ook een ondersteunende dienst opgezet (de Mobility Coach-dienst) om aanvragers en begunstigden van de premie te helpen de beste keuze te maken uit de verschillende beschikbare mobiliteitsdiensten.

Het doelpubliek van dit project is de burger die in het Brussels Gewest woont en hun nummerplaat afschrijft.

Sinds september 2021 is de nieuwe Bruxell'air premie beschikbaar voor de Brusselaars.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 7

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
4375Number

Deadline 2023

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Modal shift belooft premie voor Brusselaars die auto uitschrijven

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 7 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 7 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +7.4 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 4375 Number

Tijdslijn

314

oktober 2023

Eerste 4 375 nieuwe aanvragen voor modal-shiftpremies

Voltooid

Eerste 4 375 nieuwe aanvragen voor modal-shiftpremies.

Meer projecten rond mobiliteit