40% duurzame verplaatsingen in Vlaanderen dankzij investeringen in fietsinfrastructuur

40% duurzame verplaatsingen in Vlaanderen dankzij investeringen in fietsinfrastructuur
Mobiliteit

Centraal in dit project staat het verbeteren van fietsveiligheid door uitbreiding en vernieuwing van fietsinfrastructuur. De fiets is een gezond vervoersmiddelen bovendien democratisch voor elke generatie en inkomensklasse. Betere infrastructuur ondersteunt de transitie naar duurzame mobiliteit en levert tegelijkertijd ook een bijdrage tot het leefbaarder maken van stedelijke omgevingen en het aanpakken van vervuiling veroorzaakt door andere transportmiddelen. De opkomst van e-bikes en de snelle evolutie in dat aanbod maakt dit tot het juiste moment om te investeren in een future-proof infrastructuur.

Deze investeringen dragen bij tot de modal shift en het vergroten van het aandeel van duurzame transportmodi (waaronder de fiets). Dit kadert binnen een breder Vlaams beleid om de modal shift te versterken, bestaande uit specifieke maatregelen zoals: het stimuleren van het openbaar vervoer, de introductie van Hoppin-punten om combimobiliteit te stimuleren en het aanbieden van verschillende gedeelde fietssystemen. Concreet, deze investering bestaat uit de aanleg van 40 km nieuwe fietspaden en het opknappen van 365 km fietspaden.

De centrale doelstelling is om het aandeel duurzame transportmodi te verhogen tot 40% in Vlaanderen, en tot 50% in Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand. In 2020 bedroeg het fietsaandeel in Vlaanderen 18% van het woon-werkverkeer. In het kader van de 'schaalsprong fiets' wordt geambieerd om het aandeel van de fiets in functionele verplaatsingen tot 20% te doen stijgen tegen 2025.

De uitvoering hiervan moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 210.91

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
405km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

40% duurzame verplaatsingen dankzij investeringen in fietsinfrastructuur

Mobiliteit
Fiets- en wandelinfrastructuur

Totale budget 210.91 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 210.91 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +323.77 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 405 km

Tijdslijn

Tobias cornille Z Pp C98 Vus3k unsplash

april 2024

Start van alle fietspad projecten

Voltooid

Goedkeuring van de besluiten over budget- en/of subsidieregels voor het programma van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Vandaag

april 2026

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

40 km nieuwe en 365 km heringerichte fietspaden zijn in gebruik genomen.

Meer projecten rond mobiliteit