Fietscorridors helpen Walen in het zadel

Fietscorridors helpen Walen in het zadel
Mobiliteit

Het project valt onder het Europese beleid ter bevordering van de modal shift en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door personenvervoer. De modal shift naar de fiets speelt in op verschillende klimaatuitdagingen door het verminderen van verkeersemissies (personen en goederen), luchtverontreiniging, verkeersopstoppingen en van het aantal verkeersongevallen. Dit project moet dan ook een concreet antwoord bieden op meerdere belangrijke Europese doelstellingen en Vision Zero (nul ongevallen tegen 2050, koolstofneutraliteit tegen 2050, Air pollution EU-limits).

Door gebruikers een infrastructuur aan te bieden die beantwoordt aan lokale behoeften, wil men het het vervoersaandeel van de auto verminderen ten voordele van actieve vervoerswijzen. Om dit te bereiken moeten er infrastructuren worden ontwikkeld die het fietsgebruik en -cultuur laten groeien.

Dit project voorziet een fietsnetwerk in Waals-Brabant richting Brussel om de continuïteit van routes naar de hoofdstad te verzekeren. Meer concreet gaat het om 11,57 km fietspaden die nieuw worden aangelegd als onderdeel van een twee routes die intotaal 27 km fietspad zullen tellen:

  • De ene loopt langs de E411 over een lengte van 12 km
  • De andere langs de N275 over een lengte van ongeveer 15 km

Deze fietsnetwerken leunen aan bij de lopende hervorming in Wallonië rond 'fietscultuur' en de daaraan gelinkte diensten (bewustmaking, opleiding, reparatiewerkplaatsen, enz.). Het project wordt opgevolgd in nauwe samenwerking met de provincie Waals-Brabant, die zeer actief is op het vlak van fietsbeleid.

Vanaf 2024 zullen de eerste fietsers gebruik kunnen maken van deze fietscorridors naar Brussel. De uitvoering van de werkzaamheden voor de E411-corridor begint eind 2023 en wordt voltooid in 2024. De corridors zullen worden uitgerust met verlichtings- en meetsystemen om het gevoel van veiligheid te vergroten en om de monitoring van de nieuwe voorzieningen te verzekeren. De corridor langs de N275 zal tegen najaar 2022 al een eerste traject voltooid zien tot in La Hulpe. Het tweede traject zal afgerond worden in 2024.

De volledige realisatie is voorzien voor 30 juni 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 21.24

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
11,57km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Fietscorridors helpen Walen in het zadel

Mobiliteit
Fiets- en wandelinfrastructuur

Totale budget 21.24 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 21.24 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 11,57 km

Tijdslijn

302

april 2024

Start van beide fietspad projecten

Voltooid

Gunning van opdrachten op beide trajecten langs de E411 en de N275.

Vandaag

april 2026

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

11,57 km nieuwe fietspaden langs de E411 en de N275 zijn in gebruik genomen.

Meer projecten rond mobiliteit