Verbetering aan het PLUS fietsnetwerk in Brussel voor meer duurzame kilometers

Verbetering aan het PLUS fietsnetwerk in Brussel voor meer duurzame kilometers
Mobiliteit

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move wil het aantal particuliere autoritten tegen 2030 met 25% verminderen. Een verschuiving naar duurzame vervoerswijzen is hiervoor noodzakelijk. Het doel is om het aantal kilometers dat te voet en met de fiets wordt afgelegd met 10% te doen stijgen.

De modal shift naar duurzame vervoerswijze zal zorgen voor lee.fbaardere steden, een impuls voor de lokale economie, schonere lucht en een gezondere bevolking, meer comfort en veiligheid voor fietsers en ook een vermindering van de CO2-uitstoot

De belangrijkste doelstelling is het voltooien en verbeteren van het VeloPlus fietsnetwerk op gewestelijke wegen, maar ook op gemeentelijke wegen. Dit netwerk is onderdeel van het mobiliteitsplan Good Move en maakt verplaatsingen over middellange en lange afstand binnen en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk.

De projecten maken de voltooiing van al bestaande voorzieningen tot complete routes mogelijk. Zodra deze basisstructuur is voltooid, zou het gehele Gewest worden bediend door een kwaliteitsnet.

Via Mobiliteit Brussel, is 20 miljoen euro uitgetrokken om 11,7 km nieuwe en 4,5 km heraangelegde fietspaden, alsook 7.000 publieke fietsparkeerplaatsen te realiseren. Via het Beliris-instrument van de federale overheid wordt het project aangevuld met 14,1 miljoen euro om nog eens 4,8 km nieuwe en heraangelegde fietspaden te realiseren.

De uitvoering hiervan moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 34.1

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
7000Cycling parking places

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Verbetering aan fietsnetwerken in Brussel voor meer duurzame kilometers

Mobiliteit
Fiets- en wandelinfrastructuur

Totale budget 34.1 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 20 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +6.8 miljoen €

Federale overheid 14.1 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +6.8 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 7000 Cycling parking places

Tijdslijn

303

januari 2024

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Voltooid

6,3 km nieuwe en heringerichte fietspaden zijn in gebruik genomen.

april 2024

Start van de fietspad projecten

Voltooid

Beslissing over het de routes van de fietspaden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gunning van de werken die door de Federale Overheid gefinancierd worden.

Vandaag

april 2026

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

21 km nieuwe en heringerichte fietspaden zijn in gebruik genomen.

april 2026

Nieuwe openbare fietsenstalling voor bewoners

Uit te voeren

7.000 nieuwe publieke parkeerplaatsen in fietsenstallingen zijn in gebruik.

Meer projecten rond mobiliteit