Verbetering aan fietsnetwerken in Brussel voor meer duurzame kilometers

Verbetering aan fietsnetwerken in Brussel voor meer duurzame kilometers
Mobiliteit

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move wil het aantal particuliere autoritten tegen 2030 met 25% verminderen. Een verschuiving naar duurzame vervoerswijzen is hiervoor noodzakelijk. Het doel is om het aantal kilometers dat te voet en met de fiets wordt afgelegd met 10% te doen stijgen.

De modal shift naar duurzame vervoerswijze zal zorgen voor:

  • Leefbaardere steden
  • Een impuls voor de lokale economie
  • Schonere lucht en een gezondere bevolking
  • Meer comfort en veiligheid voor fietsers
  • Vermindering van de CO2-uitstoot

De belangrijkste doelstelling is het voltooien en verbeteren van de fietsnetwerken PLUS en COMFORT (op gewestelijke wegen, maar ook op gemeentelijke wegen). Deze netwerken zijn onderdeel van het mobiliteitsplan Good Move en maken verplaatsingen over middellange en lange afstand binnen en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk.

De projecten maken de voltooiing van al bestaande voorzieningen tot complete routes mogelijk. Zodra deze basisstructuur is voltooid, zou het gehele Gewest worden bediend door een kwaliteitsnet.

Via het Beliris-instrument is het federale niveau verantwoordelijk voor de financiering van alle fietspaden langs spoorlijnen. Daarom zal het project worden aangevuld met de realisatie van de 6,5 km lange fietsroute C28, die de regio doorkruist van Schaarbeek tot Anderlecht, door de gemeenten Brussel-Stad, Jette, Molenbeek en Koekelberg langs de spoorlijnen 50 en 28. Door aansluitingen op de intra-Brusselse netwerken tot stand te brengen, is er continuïteit met de rand en wordt het enorme potentieel voor inter- en intraregionale verplaatsingen benut.

Deze investering bestaat uit de aanleg van ten minste 7.000 fietsparkeerplaatsen en ten minste 15 km fietspaden, en uit de verbetering van 5 km fietspaden in Brussel. Daarnaast zal ten minste 6,6 km fietspad worden aangelegd langs de spoorlijnen in Brussel. De uitvoering hiervan moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 34

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
5.85 km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Verbetering aan fietsnetwerken in Brussel voor meer duurzame kilometers

Mobiliteit
Fiets- en wandelinfrastructuur

Totale budget 34 miljoen €

Typologie Infrastructure

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 20 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +6.8 miljoen €

Federale overheid 20 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +6.8 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 5.85 km

Tijdslijn

303
Vandaag

april 2024

Start van alle fiets- en wandelprojecten

Uit te voeren

Fietsinfrastructuur – VeloPlus – BHG: Goedkeuring van het besluit over fietsroutes in Brussel (BHG)

januari 2024

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

7,2 km nieuwe en heringerichte fietspaden

april 2026

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

13,5 km nieuwe en heringerichte fietspaden

april 2026

Nieuwe openbare fietsenstalling voor bewoners

Uit te voeren

7.000 nieuwe publieke parkeerplaatsen in fietsenstallingen

Uitgesteld

april 2024

Start van alle fiets- en wandelprojecten

Uit te voeren

Fietsinfrastructuur – VeloPlus – FED: Gunning van een bouwvergunning in Brussel.

Uitgesteld

januari 2024

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

3,6 km nieuwe en heringerichte fietspaden

april 2026

Nieuwe en heringerichte fietswegen

Uit te voeren

5,85 km nieuwe en heringerichte fietspaden

Meer projecten rond mobiliteit