11.000 elektrische oplaadpunten in Brussel tegen 2035

11.000 elektrische oplaadpunten in Brussel tegen 2035
Mobiliteit

De beslissing om dieselvoertuigen, benzine en LPG te bannen betekent dat er steunmaatregelen voor alternatieven nodig zijn. Een voorbeeld is een openbaar toegankelijk oplaadaanbod, ook voor particuliere voertuigen. Dit voornamelijk omdat slechts een minderheid van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een eigen parkeerplaats beschikt (ongeveer 26%).

Wat de publiek toegankelijke laadpalen betreft, heeft het Gewest op 19 oktober 2018 een dienstverleningsconcessie voor de levering, installatie en exploitatie van laadpalen gegund aan PitPoint. De concessie heeft een looptijd van 10 jaar en voorziet in de aanleg van een basisnetwerk van ongeveer 100 laadpalen met elk 2 laadpunten per jaar.

De strategie voor de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur zal gebaseerd zijn op volgende principes: 

  • Geleidelijke invoering van laadstations door het Gewest wordt gepland in samenhang met het mobiliteitsbeleid, het parkeerbeleid en het beleid inzake klimaat en luchtkwaliteit. 
  • Openbaar elektrisch opladen zal worden opgevat als een dienst die in de eerste plaats bedoeld is voor de buurtbewoners die geen toegang hebben tot een privéparkeerplaats.
  • Oplaadpunten moeten door meerdere exploitanten kunnen worden gebruikt, universeel toegankelijk zijn, alleen worden gevoed met groene stroom, de connectiviteit moet compatibel zijn met alle voertuigen en voorzien zijn in een ad-hoc betaalsysteem.
Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Einddoel
360

Deadline 2026

Vandaag
Uitgesteld

april 2023

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten (fase 1)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 360 operationele semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

april 2025

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten (fase 2)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 360 operationele semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

april 2026

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten (fase 2)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 360 operationele semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

Meer projecten rond mobiliteit