De maatschappelijke re-integratie van gevangenen bevorderen

De maatschappelijke re-integratie van gevangenen bevorderen
Samenleving

De recidivegraad in België bedraagt meer dan 50%. Ervaringen in andere landen hebben aangetoond dat kleinschalige detentiestructuren en oriënteringsinitiatieven voor gevangenen een positieve invloed hebben op de recidivegraad.

Op basis van deze informatie wil dit project gevangenissen oprichten die specifiek gericht zijn op personen die een korte straf moeten uitzitten. Onze 'traditionele' gevangenissen zijn immers niet afgestemd op dit type straf. Het gaat hierbij concreet om het uitwerken van aangepaste structuren en begeleidingsmodellen om de maatschappelijke re-integratie van gevangenen na hun straf te bevorderen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 92

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
420nombre de places

Deadline 2023

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

De maatschappelijke re-integratie van gevangenen bevorderen

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 92 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 420 nombre de places

Tijdslijn

PRT 41

januari 2022

Phase 1

Voltooid

Phase 1

oktober 2022

Phase 2

Voltooid

Phase 2

Uitgesteld

oktober 2023

Phase 3

Voltooid

Phase 3

Meer projecten rond samenleving