Strijd tegen schooluitval

Strijd tegen schooluitval
Samenleving

Onderzoeken hebben uitgewezen dat schooluitval, leerachterstand en geestelijke gezondheid van studenten enkele pijnpunten zijn in het onderwijs. De bevindingen zijn bijzonder sterk aanwezig in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs, dit als gevolg van gedeeltelijk afstandsonderwijs. Door programma’s voor gedifferentieerd leren en gepersonaliseerde ondersteuning aan te bieden wil dit project reageren op psychosociale, onderwijskundige en pedagogische problemen van leerlingen.

Daarnaast wil het project ook bijdragen aan het verzachten van effecten van de crisis op het leren door remediëring en gepersonaliseerde ondersteuning. Het project beoogt deze doelstelling te bereiken via verschillende hefbomen:

  • Door de tijdelijke versterking van leerkrachten; opvoeders; en van maatschappelijk werkers/psychologen om de eerste tekenen van problematische situaties op te sporen en op te treden voordat deze te grote vormen aannemen.
  • Door versterking van de SSAS (schoolstructuren voor de steun aan de socialisatie of resocialisatie). Dit zijn structuren die worden opgezet binnen het gespecialiseerd secundair onderwijs voor jongeren met structurele gedragsen/of persoonlijkheidsstoornissen. Dit biedt leerlingen een resocialiserende en herstructurerende structuur om te helpen te reïntegreren in een leerstructuur.
  • Door de middelen van de PMSC’s (psycho-medico-sociaal centrums) te versterken zodat zij zich over meer jongeren kunnen ontfermen.

Het project staat open voor alle lagere en middelbare scholen.Het project moet worden uitgevoerd tijdens schooljaar 2021-2022. Zo nodig wordt het project verlengd tot het laatste kwartaal van 2022.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 20.56

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Einddoel
531Schools (and CPMS) benefiting from support and coaching

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Strijd tegen schooluitval

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 20.56 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 20.56 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 531 Schools (and CPMS) benefiting from support and coaching

Tijdslijn

I Stock 1077184960

juli 2021

Goedkeuring van een nieuw decretaal kader dat de interventievoorwaarden van het systeem vastlegt

Voltooid

Goedkeuring door het parlement van de Franse Gemeenschap van een nieuw decretaal kader, waarin een overgangsregeling wordt vastgesteld met onder meer bepalingen betreffende: (1) de toekenning van middelen aan scholen in combinatie met differentiërings- en remediëringsstrategieën en de strijd tegen schooluitval, (2) de wijziging van PR-FPO/WBE-contracten in het kader van de crisis en (3) de taken van de CPMS in het kader van de crisis.

oktober 2022

Invoering van een versterkt ondersteuningsmechanisme voor behoeftige studenten

Voltooid

Inzetten van bijkomende middelen (zoals leerkrachten, opvoeders, personeel voor psychologische ondersteuning) om 531 scholen/CPMS te ondersteunen op basis van vastgestelde behoeften.

Meer projecten rond samenleving