Digitale strategie voor hoger onderwijs en openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Digitale strategie voor hoger onderwijs en openbare diensten voor arbeidsvoorziening
Samenleving

De digitale vooruitgang in het hoger onderwijs en het hoger onderwijs voor sociale promotie staat voor enkele grote uitdagingen. Op langere termijn zorgen deze uitdagingen ook voor belemmeringen voor werkgelegenheid in een steeds meer gedigitaliseerde professionele wereld. Het project beoogt de vergroting van weerbaarheid van leerkrachten en leerlingen door gebruik te maken van verschillende onderwijs- en leermodaliteiten via digitale voorzieningen, ongeacht locatie of duur. Het project richt zich op het voltijds hoger onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie.

Uitdagingen voor het hoger onderwijs:

  • 12% van de 15- tot 29-jarigen wordt ingedeeld bij zwakke gebruikers of hebben last van de digitale kloof.
  • Het niveau van jongeren ligt onder het Europees gemiddelde en is al enkele jaren aan het dalen.

Uitdagingen binnen onderwijs voor sociale promotie (OSP):

  • Slechts 1/13 studenten heeft toegang tot een computer in zijn instelling.
  • De score op gebied van digitale competentie van docenten van onderwijs voor sociale promotie wordt geschat op slechts 44%.
  • 40% OSP-studenten bevindt zich in een situatie van sociaaleconomische kwetsbaarheid. 1 student op 3 heeft een uitkeringsstatus (voor werkloosheid of voor sociale integratie).

Idealiter gaat de digitale uitrusting van scholen gepaard met maatregelen om digitale vaardigheden van leerkrachten te versterken. De Franse Gemeenschap heeft in kader van de hervorming van de initiële lerarenopleiding (voorzien in september 2022) een belangrijke plaats toegekend aan ontwikkeling van vaardigheden van leerkrachten op gebied van digitaal onderwijzen. Dit wordt ingevoerd via een cursus ‘Wiskunde en digitaal onderwijs’ en een cursus ‘Handmatig, technisch en technologisch onderwijs en digitaal onderwijs’.

In totaal zijn er in de Franstalige gemeenschap 41 instellingen voor voltijds hoger onderwijs en 152 instellingen voor onderwijs voor sociale promotie. In het kader van het project wordt ernaar gestreefd minimaal 40% van alle bovengenoemde instellingen te bereiken. Dit komt overeen met 77 instellingen. Om kansengelijkheid van leerlingen te waarborgen, zal op het terrein bovendien bijzondere aandacht worden besteed aan doelgroepen die zich in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie bevinden. Met inbegrip van mensen met een handicap en vrouwen gezien zij vaker een grotere digitale kloof ervaren.

Het project is eind 2020 gestart en zal in de tweede helft van 2026 worden voltooid. Het uiteindelijke doel is om het systeem tegen 2026 in te voeren in minstens 77 inrichtingen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 24.44

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
77Number of schools/institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Digitale strategie voor hoger onderwijs en openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 24.44 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 24.44 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +5.4 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 77 Number of schools/institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Tijdslijn

I Stock 1137929235
Vandaag

april 2026

Scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de onderwijssystemen te verbeteren

Uit te voeren

Upgrade van ICT-infrastructuur in de Franse Gemeenschap: 40% (77) van de instellingen van het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs.

Meer projecten rond samenleving