Investering van 286 miljoen euro voor digisprong in Vlaams onderwijs

Investering van 286 miljoen euro voor digisprong in Vlaams onderwijs
Samenleving

Ten opzichte van andere landen, kijkt ons onderwijs aan tegen een achterstand op vlak van digitaliseren onder meer op het vlak van verouderde apparatuur, beperkt gebruik van ICT in de klas en beperkte ICT-vaardigheden bij leerkrachten.

Dit project beantwoordt aan deze uitdagingen met 3 specifieke doelstellingen:

1. Alle scholen een digitaal toestel bezorgen voor elke student

De beschikbaarheid van ICT-materiaal is een cruciale en essentiële voorwaarde voor de digitalisering van het onderwijs. De overstap naar leren op afstand van de afgelopen maanden legde verschillende uitdagingen bloot met betrekking tot toegang van studenten tot technologie. Door in te zetten op een toestel per student streven wordt gestreefd naar digitale inclusie in het verplicht onderwijs. Behalve de nodige infrastructuur hiervoor zijn ook management en onderhoud twee belangrijke aspecten in dit verhaal. Er zal dan ook extra aandacht worden besteed aan cyberbeveiliging en hoogwaardige verbindingen.

2. Leerkrachten doeltreffende leertools en opleidingen bezorgen

Het is van groot belang dat leerkrachten hun digitale vaardigheden verbeteren. Leerkrachten verwerven hun eerste ICT-vaardigheden tijdens hun basisopleiding. Om leerkrachten met voldoende ICT-kennis aan het werk te zetten, moeten ook trainers van leerkrachten over voldoende ICT-vaardigheden beschikken. ICT-vaardigheden moeten daarom worden opgenomen in de onderwijsprogramma’s.

3. Scholen ondersteuning bieden bij digitalisering van hun onderwijsprogramma’s

De oprichting van Digisprong (een centraal kennis- en adviescentrum) zal dienstdoen als gewestelijke tegenhanger van de Europese Digital HUB. Digisprong zal het licht zien in het kader van het ‘Digital Education Action Plan 2021-2027’.

Het project richt zich in de eerste plaats op verplicht onderwijs. In Vlaanderen komt dat overeen met ongeveer 2.695 lagere scholen en 1.091 middelbare scholen. Daarbovenop zijn enkele deelacties voorzien voor het bredere onderwijsveld zoals voorschools onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, training van leerkrachten en volwassenenonderwijs.

Digisprong werd op 11 december 2020 door de Vlaamse regering goedgekeurd. De uitvoering is gepland voor 2021 en 2022.

Dit zijn enkele van de belangrijkste mijlpalen van dit project:

  • Eind 2021: Oprichting van een nieuw kennis- en adviescentrum
  • Eind 2022: Apparatuur beschikbaar voor alle studenten
  • Eind 2022: Uitrol van nieuwe opleidingsprogramma’s voor leerkrachten

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 286.86

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
3787Number of schools/Institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Investering van 316 miljoen euro voor digisprong in Vlaams onderwijs

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 286.86 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 286.86 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +10 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 3787 Number of schools/Institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Tijdslijn

401

oktober 2022

Scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de onderwijssystemen te verbeteren

Voltooid

3 785 scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de algehele prestaties van onderwijssystemen te verbeteren

Meer projecten rond samenleving