Hernieuwd mobiliteitsbudget moet bedrijfswagen ontraden

Hernieuwd mobiliteitsbudget moet bedrijfswagen ontraden
Mobiliteit

Dit project maakt deel uit van de uitgebreide hervorming van de autofiscaliteit dat verschillende doelen heeft, waaronder:

  • De elektrificatie van het wagenpark voor bedrijfswagens
  • Elektrificatie van het globale wagenpark (dus ook van particulieren) door fiscale incentives voor de aankoop en installatie van laadpunten
  • Aanpassing aan de nieuwe homologietest
  • De vermindering van de verkeersdrukte en het aantal wagens door het mobiliteitsbudget

Daarom werd begin 2019 een regeling ingevoerd onder de naam “Mobiliteitsbudget” om op termijn de gebruiker bewust te maken van de milieuvriendelijke woon-werk verplaatsingen. De wet van 17 maart 2019 heeft dit wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget gerealiseerd. Werkgevers kunnen werknemers een keuzepalet aanbieden, waarbinnen zij kunnen kiezen voor verschillende mogelijkheden van duurzaam vervoer in ruil voor de inlevering van hun (recht op een) bedrijfswagen. De werknemer beslist daarbij zelf over de besteding van dat budget.

Het mobiliteitsbudget bestaat nu 2 jaar. Recente cijfers tonen aan dat het mobiliteitsbudget nog niet ingeburgerd is bij werkgevers en werknemers. Hiervoor zijn verschillende verklaringen, waaronder de (veronderstelde) complexiteit om de huidige regeling in te voeren of toe te passen. In elk geval staat vast dat veel werkgevers brood zien in een mobiliteitsbudget en dat men overweegt om het in te voeren. 

In deze hervorming is het de bedoeling om de bestaande regeling van het mobiliteitsbudget te versterken op basis van vereenvoudiging, flexibilisering, verruiming duurzame vervoersmodi en rechtszekerheid.

Naast de hervorming van de autofiscaliteit zal, in het kader van de model-shift naar publiek transport, ook de bestaande fietsvergoeding worden veralgemeend. 

De hervorming van het mobiliteitsbudget zal een directe impact hebben op werknemers, werkgevers (zowel multinational, kmo als zelfstandige), autoconstructeurs en leasingbedrijven. Indirect zal dit een positieve bijdrage hebben tot een gezonder leefmilieu dankzij de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus de verminderde CO2 uitstoot, alsook tot minder auto’s op de weg.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

Het mobiliteitsbudget bestaat nu 2 jaar. Recente cijfers tonen aan dat het mobiliteitsbudget nog niet ingeburgerd is bij werkgevers en werknemers. Hiervoor zijn verschillende verklaringen, waaronder de (veronderstelde) complexiteit om de huidige regeling in te voeren of toe te passen. In elk geval staat vast dat veel werkgevers brood zien in een mobiliteitsbudget en dat men overweegt om het in te voeren. 

In deze hervorming is het de bedoeling om de bestaande regeling van het mobiliteitsbudget te versterken op basis van vereenvoudiging, flexibilisering, verruiming duurzame vervoersmodi en rechtszekerheid.

Naast de hervorming van de autofiscaliteit zal, in het kader van de model-shift naar publiek transport, ook de bestaande fietsvergoeding worden veralgemeend. 

De hervorming van het mobiliteitsbudget zal een directe impact hebben op werknemers, werkgevers (zowel multinational, kmo als zelfstandige), autoconstructeurs en leasingbedrijven. Indirect zal dit een positieve bijdrage hebben tot een gezonder leefmilieu dankzij de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus de verminderde CO2 uitstoot, alsook tot minder auto’s op de weg.

juli 2021

Goedkeuring van de mobiliteitsbegroting

Voltooid

Goedkeuring van het mobiliteitsbudget.

Meer projecten rond mobiliteit