Herinrichting Schumanplein geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers

Herinrichting Schumanplein geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers
Mobiliteit

De centrale doelstelling van het project is het Robert Schumanplein alle kwaliteiten van een openbare ruimte van grootstedelijke omvang te bezorgen. Daarnaast krijgt het plein ook een identiteit die zijn bijzondere symbolische dimensie in het hart van de Europese wijk zal versterken.

Het project voorziet in de aanleg van minimaal 28.800 m2 infrastructuur voor fietsers en voetgangers in de wijk rond het Schumanplein. Daaronder valt de aanleg van een deel van de voetgangers- en fietsroute C29. Route C29 is opgenomen in het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Good Move 2020-2030). Ze route doorkruist de Europese wijk tussen de gebouwen van de Europese Commissie en de Raad van Ministers van de Unie. Deze route maakt deel uit van de zogenaamde GEN-fietsroute en is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen in het FIETSPLUS-netwerk (ontworpen in het kader van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan GOOD MOVE 2020-2030).

De herinrichting van het plein zal de plaats van auto's in de openbare ruimte drastisch inperken en het modale aandeel van actieve vervoerswijzen verhogen.

Wat inwoners en gebruikers betreft, zal het project:

  • De aanleg van het fietspad C29 tussen het Jubelpark en het kruispunt van de Wetstraat en de Karel de Grotelaan mogelijk maken
  • Het creëren van een ruimte voor ontmoetingen en evenementen mogelijk maken
  • Het ondergrondse multimodale knooppunt (trein-metro) aanvullen met bovengrondse intermodaliteit

Deze investering bestaat uit de aanleg van ten minste 28.800 m2 fiets- en wandelinfrastructuur rond het Schumanplein in Brussel. De uitvoering hiervan moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 17.4

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
25000

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Herinrichting Schumanplein geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers

Mobiliteit
Fiets- en wandelinfrastructuur

Totale budget 17.4 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 17.4 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +2 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 25000

Tijdslijn

304
Vandaag

april 2026

Nieuwe openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in Schuman

Uit te voeren

25.000 m2 nieuwe openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer in Schuman

Meer projecten rond mobiliteit