Franstalige universiteiten onderzoeken energietransitie

Franstalige universiteiten onderzoeken energietransitie
Duurzaamheid

De Franstalige universiteiten willen een interdisciplinaire samenwerking opstarten rond verschillende subplatforms. Zo willen ze onderzoeksacties ontwikkelen voor complexe energiesystemen bv. energieopslag, ‘smart grid’, energie-efficiëntie van gebouwen, valorisatie van biomassa, koolstofvrije mobiliteit….

Daarnaast moet het platform het onderzoeksvermogen van de universiteiten van de Franse gemeenschap bundelen om een kritische massa te bereiken. Dit zal hun positie in de Europese onderzoeksruimte versterken en de mogelijkheid openen naar internationale samenwerkingen. Het moet ook internationale onderzoekers van hoog niveau aantrekken.

Het subplatform bevat de vereiste uitrustingen die de basis vormen van onderzoek en moeten voldoen aan volgende criteria:

  • Gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkelen die strategisch van belang zijn.
  • Samenwerkingsverbanden versterken en creëren.

Net als Energyville zal dit platform onderzoek over energietransitie in de Franse gemeenschap bundelen. Het onderzoek zelf gebeurt in complementaire en nog weinig verkende gebieden, zoals power-to-fuel of warmteopslag. Bovendien zal het platform lokale dynamieken versterken, zowel voor onderzoek als voor opleiding.

Alle onderzoekers in de Franstalige Gemeenschap moeten toegang hebben tot de uitrustingen, maar ook studenten tijdens hun opleiding. Het platform zorgt voor samenwerkingsprojecten met gewestelijke en Europese sociaal-economische actoren (bedrijven, onderzoekscentra, opleidingscentra, coöperatieven, ...)

Indien dit project rond september 2021 van start gaat, koopt de overheid de definitieve uitrustingen ten laatste aan eind 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 23.54

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

april 2024

Publicatie van openbare aanbestedingen voor uitrusting

Uit te voeren

Publicatie van openbare aanbestedingen voor de aankoop van gerichte uitrusting in het kader van het project 'Onderzoeksplatform voor energietransitie' (Fedération Wallonie-Bruxelles), die voldoen aan de volgende voorwaarden wat betreft de voorgenomen activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I): - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën).

Vandaag

oktober 2025

Aankoop van uitrusting

Uit te voeren

21.182.204 euro is uitgevoerd na voltooiing van de aankoop van uitrusting en de resterende 2.353.578 euro is besteld.

Meer projecten rond duurzaamheid