2,5% minder energiegebruik in openbare gebouwen per jaar in Vlaanderen

2,5% minder energiegebruik in openbare gebouwen per jaar in Vlaanderen
Duurzaamheid

De Vlaamse Overheid neemt haar verantwoordelijkheid om de doelstellingen van het interne Klimaatplan te behalen. Zo moet elke entiteit van de overheid haar jaarlijkse energieverbruik met 2,5% verminderen met behulp van een meerjarenplan in het ondernemingsplan. Naast energiebesparende maatregelen, zijn er ook investeringen in een vastgoedstrategie: de renovatie van openbare gebouwen.

Via dit project, zullen de investeringen in de renovatie van het gebouwenbestand verhoogd worden. De energetische renovatie van de gebouwen worden versneld en zullen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen inzake energie-efficiëntie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De Centrale Vlaamse Overheid en entiteiten in Cultuur, Onderwijs en Zorg kunnen gebruik maken van de extra middelen. Dit kan tussen 1 mei 2021 en 31 december 2022. Voor de aanvraag van deze steunmaatregel zijn er tussentijdse deadlines voorzien om de start van projecten extra te stimuleren.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 20

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
235285

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Renovatie van openbare gebouwen - Vlaanderen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 20 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 20 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 235285

Tijdslijn

105
Vandaag

april 2024

Renovatie van openbare gebouwen (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 235.285 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring.

april 2025

Renovatie van openbare gebouwen (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 235.285 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring.

april 2026

Renovation of public buildings (step 3)

Uit te voeren

Renovation of 235.285 m² of public buildings, achieving primary energy demand reduction in line with climate tagging requirements

Meer projecten rond duurzaamheid