2,5% minder energiegebruik in openbare gebouwen per jaar in Vlaanderen

2,5% minder energiegebruik in openbare gebouwen per jaar in Vlaanderen
Duurzaamheid

De Vlaamse Overheid neemt haar verantwoordelijkheid om de doelstellingen van het interne Klimaatplan te behalen. Zo moet elke entiteit van de overheid haar jaarlijkse energieverbruik met 2,5% verminderen met behulp van een meerjarenplan in het ondernemingsplan. Naast energiebesparende maatregelen, zijn er ook investeringen in een vastgoedstrategie: de renovatie van openbare gebouwen.

Via dit project, zullen de investeringen in de renovatie van het gebouwenbestand verhoogd worden. De energetische renovatie van de gebouwen worden versneld en zullen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen inzake energie-efficiëntie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 20

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
235285

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Renovatie van openbare gebouwen - Vlaanderen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 20 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 20 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 235285

Tijdslijn

105
Vandaag

april 2025

Renovatie van openbare gebouwen in Vlaanderen (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 157 245 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

april 2026

Renovatie van openbare gebouwen in Vlaanderen (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 235 285 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Meer projecten rond duurzaamheid