Digitale omkeer voor Brusselse scholen

Digitale omkeer voor Brusselse scholen
Samenleving

De onderwijsmethoden die werden ingevoerd in kader van de strijd tegen de pandemie en de geleidelijke transitie van het onderwijs naar een hybride model maken het noodzakelijk dat scholen worden uitgerust met adequate digitale apparatuur. Als antwoord op deze uitdaging heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herhaaldelijk de ambitie uitgesproken om het leren te blijven ondersteunen en Brusselse jongeren van vandaag voor te bereiden op competenties van morgen.

Deze ambitie kreeg een duidelijke beleidsvertaling met goedkeuring van het ‘Brussels programma voor het onderwijs’ van Strategie 2030.

Vandaag wil het gewest zijn inspanningen voortzetten om de interne connectiviteit van scholen te verbeteren zodat leerlingen en leerkrachten ten volle vruchten kunnen plukken van een hoogwaardige digitale verbinding. In dit verband zal bijzondere aandacht worden besteed aan Brusselse scholen met een laag sociaal-economisch profiel.

Scholen moeten worden uitgerust met digitale middelen die nodig zijn om leerlingen modern kwaliteitsonderwijs te bieden. Deze versnelling van digitale ommekeer moet ook bijdragen tot verminderen van ongelijkheden op onderwijsgebied die tijdens deze gezondheidscrisis nog extra werden geaccentueerd.

Dit project voorziet geïntegreerde oplossingen voor interne connectiviteit en voor het leveren van mobiele apparatuur aan scholen met een hoog aandeel aan leerlingen in kwetsbare situaties. Concreet is er de verdeling van mobiele eenheden (nieuwe of refurbished laptops, tablets, interactieve whiteboards….) in Brusselse scholen tegen eind 2021. Daarnaast bestaat het project uit de installatie van 2.000 wifi-toegangspunten in Brusselse scholen. Deze actie zal lopen tot eind 2023.

Het doelpubliek bestaat uit alle instellingen in het Brussels Gewest die deel uitmaken van het secundair en buitengewoon leerplichtonderwijs (Frans- en Nederlandstalig). Vandaag telt het Brussels Gewest 240 secundaire onderwijsinstellingen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 5.2

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
3500ICT devices and WIFI hotspots installed in secondary schools

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Digitale omkeer voor Brusselse scholen

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 5.2 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 5.2 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +3.2 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 3500 ICT devices and WIFI hotspots installed in secondary schools

Tijdslijn

405

oktober 2021

Scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de onderwijssystemen te verbeteren

Voltooid

2.200 ICT-apparaten (zoals laptops, tablets, interactieve dashboards) en wifitoegangspunten zullen in Brusselse scholen worden geïnstalleerd. De verdeling daarvan zal gebaseerd zijn op de behoeften van scholen (met bijzondere aandacht voor scholen met een lagere sociaaleconomische index).

Vandaag

oktober 2024

Scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de onderwijssystemen te verbeteren

Uit te voeren

3.500 wifihotspots geïnstalleerd in Brusselse scholen.

Meer projecten rond samenleving