PV – Verplichting voor grote verbruikers

PV – Verplichting voor grote verbruikers
Duurzaamheid

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat in december 2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, omvat de doelstelling om het vermogen aan zonne-energie op te trekken van 3,6 naar 6,7 GW. In het Zonneplan van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 zijn concrete acties opgenomen (en inmiddels uitgevoerd) voor de verdere uitbouw van de toepassing van zonne-energie in Vlaanderen.

Ter versterking van het Zonneplan 2025 en om de groei van installaties met fotovoltaïsche zonnepanelen in Vlaanderen verder te stimuleren, zijn tegen 30 juni 2025 zonnepanelen verplicht op gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1 gigawattuur per jaar. Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met zo’n afnamepunt die onderworpen zijn aan de verplichting. Voor gebouwen van publieke organisaties ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar. (zie voor meer info: https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/verplichting-zonnepanelen-voor-gebouwen-met-hoge-elektriciteitsafname)

In de huidige context zijn er een aantal factoren zoals de hoge energieprijzen die het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen voor elektro-intensieve bedrijven en publieke organisaties interessant maken. De investering zal leiden tot een structureel lagere en stabielere energiefactuur. Vandaag heeft al ongeveer 30% van de doelgroep een PV-installatie geplaatst. Uit de laatste calls groene stroom georganiseerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat fotovoltaïsche zonnepanelen zeer rendabel zijn bij een invulling van 10% van de dakoppervlakte omdat dan het grootste deel van de opgewekte stroom direct ter plaatse kan verbruikt worden, wat een grote vermeden kost op de elektriciteitsfactuur oplevert.

De verplichting draagt eveneens sterk bij aan de doelstelling van REPowerEU om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verlagen.

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

april 2023

Inwerkingtreding van het decreet

Voltooid

Inwerkingtreding van het decreet dat een verplichting invoert om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen voor: (1) gebouwen gelegen in Vlaanderen die aangesloten zijn op afnamepunten van elektriciteit waar vanaf kalenderjaar 2021 een afname is van meer dan 1 GWh per jaar en (2) de gebouwen van publieke organisaties gelegen in Vlaanderen die aangesloten zijn op afnamepunten van elektriciteit waar vanaf kalenderjaar 2021 een afname is van meer dan 250 MWh per jaar.

Meer projecten rond duurzaamheid