Het beheer van informatie- en communicatietechnologie bij de federale politie moderniseren

Het beheer van informatie- en communicatietechnologie bij de federale politie moderniseren
Digitalisering

Met i-Police geeft de geïntegreerde politie concreet vorm aan haar visie op de modernisering van het informatiebeheer en de informatie- en communicatietechnologie om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

Verouderde infrastructuur, systemen en applicaties worden vervangen, zodat ze beter zijn afgestemd op de huidige technologieën.

Verder wordt het met dit project mogelijk om gegevens te integreren in centrale databases, en zullen ook overlappingen in de verschillende communicatie-applicaties tussen de database van de politie en de geclassificeerde gegevens kunnen worden vermeden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 79.3

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Het beheer van informatie- en communicatietechnologie bij de federale politie moderniseren

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 79.3 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

PRT 2 8

januari 2023

New Case Management system for International Police Cooperation

Voltooid

New Case Management system for International Police Cooperation

april 2023

Analytics Layer on existing police data sources

Voltooid

Analytics Layer on existing police data sources

Vandaag

januari 2026

New Record Management system for the integrated police (GPI)

Uit te voeren

New Record Management system for the integrated police (GPI)

januari 2026

New Case Management sytem for the integrated police (GPI)

Uit te voeren

New Case Management sytem for the integrated police (GPI)

Meer projecten rond digitalisering