Verlaging van drempels voor ontwikkeling van windmolens op land

Verlaging van drempels voor ontwikkeling van windmolens op land
Duurzaamheid

Deze maatregel is gericht op de vermindering van beperkingen in de buurt van luchthavens (bv. afstand tot radars, hoogtebeperkingen, gebied en locatie van uitsluitingszones) die door luchtverkeersleidingsdiensten worden opgelegd voor de bouw van windturbines, teneinde het aandeel te vergroten en de inzet van hernieuwbare energie te versnellen.

De primaire taak van de luchtverkeersleidingsdiensten is het garanderen van de veilige afhandeling van het luchtverkeer. Om deze taak naar behoren te kunnen uitoefenen beschikken skeyes, de Belgische civiele luchtverkeersleidingsdienst, en Defensie over een verschillende radars die zorgen voor de identificatie van de vliegtuigen, die de boordgegevens ontvangen en toelaten om met grote nauwkeurigheid de positie van de vliegtuigen te bepalen. Afhankelijk van de radartechnologie, kan hun performantie verstoord worden door de nabijheid van windmolens.

Skeyes en Defensie zullen investeren in X-band radars en een netwerk van sensoren (WAM) van de nieuwste generatie zodat de bufferzones voor het toelaten van windmolens sterk ingeperkt kan worden. Op basis daarvan kunnen de evaluatieprocedures worden aangepast, met behoud van de meest stricte veiligheidsnormen, wat zal bijdragen tot het verkleinen van de bufferzones rond luchthavens. Het project maakt studies voor afstanden tot windmolens boven de 15 km overbodig en zal het aantal negatieve evaluaties voor afstanden tussen de 15 en de 10 km verminderen. Bovendien zal met de industrie nagegaan worden of de afstand kan verlaagd worden tot 10 of zelfs minder in plaats van 15 km.

Zo komt extra ruimte vrij voor de bouw van nieuwe windparken, waardoor het aandeel van hernieuwbare energie zal toenemen en de inzet ervan zal versnellen. Op basis van eerste schattingen zal op die manier een potentiële toename van 1,5 GW hernieuwbare energie ontstaan.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 13.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
Vandaag

april 2026

Operationalisering van soepelere vergunningscriteria

Uit te voeren

Inwerkingtreding van nieuwe regelgeving die de beperkingen op de bouw van windturbines als gevolg van civiele en militaire luchtverkeersleiding rond luchthavens vermindert.

april 2026

Realisatie van de radar en sensor investeringen door Skeyes en Defensie

Uit te voeren

Aankoop en installatie van 4 X-band radars door Defensie en 40 Wide Area Multilateration (WAM) eenheden door Skeyes.

Meer projecten rond duurzaamheid