Duidelijke marktafspraken voor waterstof en gas

Duidelijke marktafspraken voor waterstof en gas
Duurzaamheid

Om een CO2-neutraal energiesysteem voor Europa te krijgen, zal groene waterstof in combinatie met de opvang van CO2 een sleutelrol spelen. In België heerst er bij marktspelers onduidelijkheid over de bevoegdheden van elk overheidsniveau, wat tot onzekerheid leidt en verdere industriële ontwikkeling kan belemmeren.

De hervorming omvat de nodige stappen om te komen tot wetsherzieningen met het oog op de invoering van een meer gedetailleerd regelgevingskader voor de werking van H2 en CO2-markten, met aandacht voor thema’s als toezicht, niet-discriminerende toegang aan transmissienetwerken en de vaststelling van tarieven voor netwerktoegang. De hervorming zal naar verwachting meer duidelijkheid brengen in de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale en gewestelijke overheid.

Voor het gedeelte over waterstof komt er een verklarende nota over de bevoegdheden tussen gewestelijke en federale instellingen. Alle overheden moeten een coherent visiedocument ontwikkelen over hun waterstofstrategieën en zo de H2-economie in België ondersteunen. Verder beschrijft een federaal groenboek de gewenste marktregulering rond transport en invoer van waterstof op lange termijn. Dit is een startpunt voor discussie over de implementatie van alle noodzakelijke wetswijzigingen.

Het project moet voor CO2 een officieuze en niet-bindende toelichting opstellen. Die toelichting brengt de bevoegdheden van de gewestelijke en federale instellingen in kaart. Alle taken voor dit project eindigen in het eerste kwartaal van 2022.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

januari 2022

Inwerkingtreding van de nieuwe gaswet en aanverwante regelgeving om de marktontwikkeling van H2 en CO2 mogelijk te maken

Voltooid

Inwerkingtreding van de nieuwe gaswet en aanverwante regelgeving om:

- de marktontwikkeling van H2 en CO2 mogelijk te maken,

- onderwerpen te bestrijken zoals toezicht, niet-discriminerende toegang en tarieven.

Meer projecten rond duurzaamheid