Een regelgevend kader voor de H2-markt

Een regelgevend kader voor de H2-markt
Duurzaamheid

Om een emmissie-neutrale industrie en energiesysteem voor Europa te krijgen, zal groene waterstof een sleutelrol spelen. In België heerst er bij marktspelers onduidelijkheid over de bevoegdheden van elk overheidsniveau, wat tot onzekerheid leidt en verdere industriële ontwikkeling kan belemmeren.

De hervorming omvat de nodige stappen om te komen tot wetsherzieningen met het oog op de invoering van een meer gedetailleerd regelgevingskader voor de werking van H2 markten, met aandacht voor thema’s als toezicht, niet-discriminerende toegang aan transportnetwerken en de vaststelling van tarieven voor netwerktoegang. De hervorming zal naar verwachting meer duidelijkheid brengen in de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale en gewestelijke overheid.

Een verklarende nota moet de bevoegdheden tussen gewestelijke en federale instellingen verduidelijken. Alle overheden moeten een coherent visiedocument ontwikkelen over hun waterstofstrategieën en zo de H2-economie in België ondersteunen. Verder beschrijft een federaal groenboek de gewenste marktregulering rond transport en invoer van waterstof op lange termijn. Dit is een startpunt voor discussie over de implementatie van alle noodzakelijke wetswijzigingen.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

januari 2024

Inwerkingtreding van de nieuwe gaswet en aanverwante regelgeving om de marktontwikkeling van H2 mogelijk te maken

Uit te voeren

Inwerkingtreding van de nieuwe gaswet en aanverwante regelgeving om:

- de marktontwikkeling van H2 mogelijk te maken,

- onderwerpen te bestrijken zoals toezicht, niet-discriminerende toegang en tarieven.

Meer projecten rond duurzaamheid