Een regelgevend kader voor de CO2-markt

Een regelgevend kader voor de CO2-markt
Duurzaamheid

Om een emmissie-neutrale industrie en energiesysteem voor Europa te krijgen, zal afvang, gebruik en opslag van CO2 een sleutelrol spelen.

De hervorming omvat de nodige stappen om te komen tot een meer gedetailleerd regelgevingskader voor de werking van CO2 markten, met aandacht voor thema’s als toezicht, niet-discriminerende toegang aan transportnetwerken en de vaststelling van tarieven voor netwerktoegang.

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid
SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

januari 2024

Inwerkingtreding van decreten op Waals niveau

Uit te voeren

Regelgevend kader om marktontwikkeling van CO2 mogelijk maken en onderwerpen te behandelen zoals toezicht, niet-discriminerende toegang en tarieven.

Meer projecten rond duurzaamheid