Demonstratieprojecten moeten waterstofproductie stimuleren in België

Demonstratieprojecten moeten waterstofproductie stimuleren in België
Duurzaamheid

Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een belangrijke uitdaging. De waterstofstrategie van de EU gaat uit van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt niet alleen de uitbouw van waterstofproductie, maar ook een waardeketen om transport, gebruik en transitie van de industrie mogelijk te maken.

In de ontwikkelingsfase van nieuwe technologieën hebben projectontwikkelaars vaak moeite met de financiering van praktische zaken. In deze fase (‘valley of death’), dat zich richt op industriële bedrijven die willen investeren in innovatieve projecten, is het belangrijk dat projecten hun weg vinden naar de commerciële markt. Hetzelfde geldt voor innovatieve waterstoftechnologieën.

Het innovatiebudget zal focussen op demonstratieprojecten om het financieringstekort van nieuwe, opkomende technologieën te verkleinen. Met dit budget kan de overheid risico’s van projecten beperken en particuliere investeringen in technologieën voor energietransitie stimuleren. Het doel is om innovatieve projecten met hierin een groot potentieel te stimuleren en op te drijven.

Met de 50 miljoen euro uit het Belgische herstelplan willen we vanaf 2026 meer dan 50.000 ton CO2 per jaar besparen. In overeenstemming met de doelstellingen, omvatten de definitieve projecten een financiering op basis van een investeringstekort (uitgedrukt in euro per vermeden ton CO2). Daarnaastvolgt er een evaluatie van de ‘Do No Significant Harm’-principes.

Het wettelijk kader ontwikkelt zich in het tweede en derde kwartaal van 2021. Tegelijkertijd riep de FOD Economie op om in het derde en vierde kwartaal van 2021 projecten in te dienen. De projecten worden in het tweede kwartaal van 2022 geselecteerd.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 50

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Het innovatiebudget zal focussen op demonstratieprojecten om het financieringstekort van nieuwe, opkomende technologieën te verkleinen. Met dit budget kan de overheid risico’s van projecten beperken en particuliere investeringen in technologieën voor energietransitie stimuleren. Het doel is om innovatieve projecten met hierin een groot potentieel te stimuleren en op te drijven.

Met de 50 miljoen euro uit het Belgische herstelplan willen we vanaf 2026 meer dan 50.000 ton CO2 per jaar besparen. In overeenstemming met de doelstellingen, omvatten de definitieve projecten een financiering op basis van een investeringstekort (uitgedrukt in euro per vermeden ton CO2). Daarnaastvolgt er een evaluatie van de ‘Do No Significant Harm’-principes.

Het wettelijk kader ontwikkelt zich in het tweede en derde kwartaal van 2021. Tegelijkertijd riep de FOD Economie op om in het derde en vierde kwartaal van 2021 projecten in te dienen. De projecten worden in het tweede kwartaal van 2022 geselecteerd.

Demonstratieprojecten moeten waterstofproductie stimuleren

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 50 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 50 miljoen €

Privé +75 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1209265562

april 2022

Gunning van opdrachten in het kader van de eerste aanbesteding

Voltooid

Gunning van opdrachten in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (federaal niveau). De projecten worden geselecteerd via een aanbesteding, die zowel betrekking heeft op demonstratie-installaties voor schone waterstofproductie als op het gebruik van waterstof, bijvoorbeeld in schepen, voor zover de projecten onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. Wat demonstratie-installaties voor schone waterstofproductie betreft, staat de aanbesteding open voor alle technologieën met zero procesuitstoot, zoals elektrolyse aangedreven door hernieuwbare elektriciteit, pyrolyse. Aanbestedingen voor onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties zoals pyrolyse); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Uitgesteld

april 2024

Gunning van opdrachten in het kader van de tweede aanbesteding

Uit te voeren

Gunning van opdrachten in het kader van de tweede aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (federaal niveau). De projecten worden geselecteerd via een aanbesteding, die zowel betrekking heeft op demonstratie-installaties voor schone waterstofproductie als op het gebruik van waterstof, bijvoorbeeld in schepen, voor zover de projecten onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. Wat demonstratie-installaties voor schone waterstofproductie betreft, staat de aanbesteding open voor alle technologieën met zero procesuitstoot, zoals elektrolyse aangedreven door hernieuwbare elektriciteit, pyrolyse. Aanbestedingen voor onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Vandaag

oktober 2025

Voltooiing van alle in het kader van de aanbestedingen gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (federaal niveau), waarvan 45.000.000 euro is uitgevoerd. Zijn uitgesloten: alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgelegd voor de kosteloze toewijzing. Aanbestedingen voor onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Meer projecten rond duurzaamheid