Oproep innovatieve productie-initiatieven hernieuwbare energie

Oproep innovatieve productie-initiatieven hernieuwbare energie
Duurzaamheid

De maatregel heeft betrekking op het verlenen van subsidies aan bedrijven die investeren in innovatieve initiatieven m.b.t. producten en hun afgeleiden die betrekking hebben op de volledige waardeketen rond productie, verdeling, opslag en omzetting van zonne-energie en (haven)bedrijven die investeren in infrastructuur gericht op het voorzien van walstroom in Vlaamse havens. Hiertoe zal een oproep gelanceerd worden die gericht is op projecten die inzetten op deze twee thema’s.

De maatregel zal geïmplementeerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Hiertoe zal een oproep gelanceerd worden met focus op 2 thema’s: onderzoek en ontwikkeling in de waardenketen zonne-energie en investeringen gericht op elektrificatie van haveninfrastructuur (walstroom).

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 19.02

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 68%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

april 2024

Gunning van contracten in het kader van de oproepen tot het indienen van projecten

Uit te voeren

Toekenning van contracten voor de projecten gericht op investeringen in walstroom en O&O voor zonne-energieproductie-initiatieven, geselecteerd via een projectoproep.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van projecten

Uit te voeren

Projecten geselecteerd via een projectoproep en overeenkomstige investeringen in walstroom en O&O voor zonne-energieproductie-initiatieven zijn voltooid.

Meer projecten rond duurzaamheid