Digibanks trekken ten strijde tegen digitale uitsluiting

Digibanks trekken ten strijde tegen digitale uitsluiting
Samenleving

Dit project is opgestart om de uitdaging van de digitale kloof in Vlaanderen aan te gaan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen. Uit de recentste cijfers blijft dat een derde van de Vlaamse bevolking weinig of geen digitale kennis heeft: 15 % van de Vlamingen van 55 jaar en ouder heeft nog nooit het internet gebruikt. Gelijktijdig is het door snelheid van innovatie en transformatie van onze samenleving voor iedereen van essentieel belang om digitale vaardigheden constant te updaten en te verfijnen. Deze vaardigheden zijn niet alleen van cruciaal belang om hun kansen op integratie in de arbeidsmarkt te verbeteren, maar ook om het gebruik van de essentiële onlinediensten te vergemakkelijken.

Het project heeft drie doelstellingen:

  • Verlening van gelijke toegang tot digitale technologie via voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en support in een specifieke context (bijvoorbeeld een uitleendienst).
  • Versterking van zowel persoonlijke als technische digitale vaardigheden door opleiding en delen van kennis.
  • Verlening van betere digitale toegang tot essentiële diensten (zoals tax-on-web) via zogenaamde ‘fysieke’ hubs.

De doelgroep van de digibanks bestaat onder meer uit volwassenen in Vlaanderen die geconfronteerd worden met het risico van de digitale kloof. Bepaalde groepen zijn kwetsebaarder voor digitale uitsluiting (bv. Laaggeschoolden of werkzoekenden). Het risico is echter niet beperkt tot deze openbare groepen maar bedreigt ook individuele personen die professioneel en maatschappelijk goed geïntegreerd zijn, ongeacht hun onderwijsniveau of financiële situatie. 

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 50

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
100Municipalities

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Digibanks trekken ten strijde tegen digitale uitsluiting

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 50 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 50 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 100 Municipalities

Tijdslijn

I Stock 1288999250

oktober 2022

Ondertekening van partnerschappen ter bevordering van digitale inclusie

Voltooid

Ondertekening door 100 gemeenten in Vlaanderen van een Digibank-partnerschap met het departement Werk en Sociale Economie van Vlaanderen, om (1) gelijke toegang tot digitale technologie te garanderen via de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (zoals een uitleendienst); (2) de digitale vaardigheden te versterken, zowel persoonlijke als technische vaardigheden (zoals de reparatie van It-uitrusting), via opleiding en kennisdeling; (3) digitale toegang te verschaffen tot essentiële diensten (zoals de digitale diensten van de Vlaamse overheid, Tax-on-Web) via zogenaamde fysieke knooppunten.

Meer projecten rond samenleving