Governance Circular Flanders

Governance Circular Flanders
Economie en innovatie
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

Het Circulair Vlaanderen Partnerschap zal deze visie en strategie ontwikkelen in verschillende programma's (circulaire bouw, chemie/kunststoffen, bio-economie, andere productketens in productketens in de verwerkende industrie, de voedselketen en de watercyclus). Elk werkprogramma heeft een publieke en een particuliere initiatiefnemer en vraagt om acties en verbintenissen van de verschillende betrokken partners. acties en verbintenissen van de verschillende betrokken partners. Zij zullen specifieke doelstellingen ontwikkelen Zij zullen specifieke doelstellingen ontwikkelen voor hun programma, hun loopbaantraject, hun acties en hun projecten.

Verschillende gouvernementele organisaties, sectorale federaties of bedrijven, NGO's, onderzoeksinstellingen, alsmede de financiële sector, zullen hierbij worden betrokken, afhankelijk van de vereiste deskundigheid of instrumenten.

De initiatiefnemers van de programma's en de werkgroepen voor de zeven hefbomen zullen maandelijks bijeenkomen in een in een projectgroep. De uitvoering van het algemene programma is gecoördineerd door de transitiemanager en het operationele team van Circulair Vlaanderen. Rondschrijven.

Om de schaalvergroting en integratie van de circulaire economie in deze werkprogramma's te stimuleren, zullen wij werkprogramma's, zullen wij ons richten op verschillende soorten projecten: het stimuleren van onderzoek op industriële schaal, vlaggenschipprojecten met industriële bedrijven impact, en het ondersteunen van de ontwikkeling en implementatie van circulaire bedrijfsmodellen. bedrijfsmodellen.

oktober 2021

Launch of Steering Group of Circular Flanders

Voltooid

Steering group for the governance of Circular Flanders appointed and Roadmap and Work Agendas for guiding circular economy projects and the development of strategic levers adopted

Meer projecten rond economie en innovatie