41 miljoen euro voor energieverslindende universiteitsgebouwen in Franstalig België

41 miljoen euro voor energieverslindende universiteitsgebouwen in Franstalig België
Duurzaamheid

De investeringsmaatregel beoogt, op basis van een oproep tot het indienen van projecten, de renovatie van verouderde en energieverslindende universiteitsgebouwen van de Franse Gemeenschap. De maatregel zal naar verwachting zorgen voor de renovatie van 23 000 m².

De universiteiten van de Franse Gemeenschap zijn rechtstreeks bij dit plan betrokken, zowel staatsuniversiteiten (Universiteit van Luik en Universiteit van Bergen), als gesubsidieerde instellingen (UCLouvain, ULB, Universiteit van Namen, UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles).

De gebouwen die voor onderwijs bestemd zijn en de universitaire infrastructuren van de Franse Gemeenschap zijn aftands en energieverslindend. Dit plan ondersteunt niet enkel de doelstellingen van ecologische transitie, maar ook de toegang tot hoger onderwijs en gastvrije gebouwen (digitale evolutie, toegankelijkheid openbare gebouwen) en de integratie en bevordering van economische veerkracht.

Het project ging van start in het tweede kwartaal van 2021 met de inventarisatie van de universitaire infrastructuur en een analyse van de behoeften van de instellingen. Minimum 50% van de gerenoveerde vierkante meters moet tegen 2025 opgeleverd zijn en 100% tegen de definitieve RRF-datum.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 41.47

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 50%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
22 952

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

50 miljoen euro voor energieverslindende universiteitsgebouwen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 41.47 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 41.47 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +6.6 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 22 952

Tijdslijn

111
Vandaag

april 2026

Renovatie van universiteiten in de franstalige gemeenschap

Uit te voeren

Renovatie van 22 952 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Meer projecten rond duurzaamheid