Levenslang leren

Levenslang leren
Economie en innovatie
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zijn vastberaden om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken vanuit een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt. Via het zogenaamde VESOC-akkoord (Vlaams economisch sociaal overlegcomité) tussen de sociale partners en de Vlaamse regering worden drie pijlers en een twintigtal speerpunten naar voor geschoven. De drie pijlers zijn:

  • Opleidings- en loopbaanoffensief
  • Vlaanderen digitaliseren en iedereen (duurzaam) aan het werk
  • 2021 kenmerken als het jaar van de opleiding

Met de verschillende deelprojecten probeert de overheid zo veel mogelijk kwetsbare personen te bereiken en aan te moedigen deel te nemen aan levenslang leren en hun loopbaan in eigen handen te nemen. Voorbeelden zijn investeringen zoals het aanbieden van opleiding aan tijdelijk werklozen, competentiechecks, gezamenlijk besluitsrecht Vlaams opleidingsverlof… Daarnaast voelt de overheid de nood om alle incentives onder te brengen op één centrale plaats zodat het voor de burger duidelijk is op welke rechten hij/zij beroep kan doen bij het volgen van een opleiding en het krijgen van (loopbaan)begeleiding.

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zijn vastbesloten om de gevolgen van de COIVD-19 crisis op de arbeidsmarkt aan te pakken op basis van een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt. De overheid wil in Vlaanderen gaan naar een individuele leer-en loopbaanrekening, vormgegeven als een persoonsvolgend ontwikkelbudget. Hierbij staat het individu centraal met focus op de verdere loopbaan. Aan de hand van een aantal vragen wordt de betrokkene onmiddellijk naar het meest geschikte instrument geleid om zijn of haar opleidingsbehoefte te ondersteunen

De omslag naar levenslang leren is voor alle burgers bedoeld. Een discussienota over "Leren en loopbaanrekeningen" zal in 2022 beschikbaar zijn.

april 2022

Vision paper on learning and career account in Flanders

Voltooid

Agreement between social partners and Flemish government on vision paper, setting out how a learning and career account shall be introduced in Flanders, taking into consideration the need to increase transparency to citizens, better inclusion of vulnerable groups and ensuring alignment with digital learning account platform set up at the federal level.

Meer projecten rond economie en innovatie