Sneller verguning en beroepsprocedures

Sneller verguning en beroepsprocedures
Economie en innovatie
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

Deze hervorming bestaat uit 5 deelprojecten:

  1. Snelle en correcte rechtsbescherming: snellere beroepsprocedures en achterstand wegwerken. Door dit initiatief zal de gemiddelde doorlooptijd van behandeling verkorten met 6 tot 9 maanden. Dit decreet werd reeds ingevoerd in 2021.
  2. Optimaliseren van de Omgevingsvergunning: het omgevingsvergunningsdecreet wordt geëvalueerd. De belangrijkste opzet is om na te gaan of de doelstellingen van de Unieke Omgevingsvergunning – sneller en beter – gehaald werden en of de beslissingen op het juiste bestuursniveau genomen worden. Dit evaluatietraject zal leiden tot verbeteringen aan de regelgeving. Daarnaast worden technische verbeterpunten verder onderzocht die de behandeling van vergunningsaanvragen meer oplossingsgericht en vlotter moeten maken. De VIP-cel bij het Departement Omgeving wordt versterkt, zodat aan een groter aantal projecten een begeleiding op maat kan geboden worden. Ook het decreet Complexe Projecten wordt aan een eerste evaluatie en optimalisatie onderworpen. Het traject voor dit traject werd opgestart in 2021 en zal in 2022 ingevoerd worden.
  3. Omgevingsbesluit: afstappen van een afwijkingsregelgeving maar werken op maat. Een groot deel van de regelgeving richt zich op uitzondering- en afwijkingsbepalingen. Dit vormt echter vaak de grond voor juridische geschillen en aanvechtingen in beroep. Het omgevingsbesluit moet bijdragen tot het op een adequate manier en op maat laten activeren van de juiste maatregelen en instrumenten nodig op een bepaald moment in het proces. De beleidsaanbevelingen voor deze hervorming kwamen er in 2021.
  4. Hervorming milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt. De MEB (Milieueffectenbeoordeling) moet de besluitvorming zo gericht en efficiënt mogelijk ondersteunen. De optimalisaties werden doorgevoerd in de loop van 2021. De volledige hervorming volgt in 2022, inclusief de uitwerking van de regelgeving.
  5. Digitale werf: Het omgevingsloket wordt uitgebreid met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. De ontwikkelingsfase is lopende en zal volledig afgerond worden tegen eind 2022.

Het doelpubliek van deze hervorming is het bedrijfsleven (voornamelijk KMO’s), maar ook het grote publiek.

Uitgesteld

oktober 2022

Reform of the environmental permit and appeal procedures

Voltooid

Publication of a report endorsed by Cabinet van Flemish Minister for Justice and Enforcement, Environment, Energy and Tourism providing an overview of new and reviewed measures to simplify administrative procedures related to environmental permit procedures and government decisions.

Meer projecten rond economie en innovatie