E-hybrides en volelektrische bussen dwingen emissie in stadskernen terug

E-hybrides en volelektrische bussen dwingen emissie in stadskernen terug
Mobiliteit

Dit project ondersteunt de modal shift naar collectief en emissievrij vervoer en draagt bij tot het vergroten van het aandeel van de duurzame transportmodi, meer bepaald het openbaar vervoer. Dit kadert binnen een breder Vlaams beleid om de modal shift verder te versterken, d.m.v. o.a. investeringen in fietsinfrastructuur, de introductie van Hoppin-punten om combimobiliteit te stimuleren en het aanbieden van deelmobiliteitssystemen. Luchtvervuiling wordt verminderd en het project zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden en stadscentra.

De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Dit is gelinkt aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om de stadskernen tegen 2025 emissievrij te bedienen. De focus ligt daarbij op de vervanging van de zwaar vervuilende Euro III-bussen.

In eerste instantie wordt ingezet op zowel plug-in e-hybride als volledig elektrische bussen:

  • de ombouw van ten minste 235 hybride lagevloerbussen tot M3 plug-in hybride bussen, alsook de aankoop van ten minste 35 M3 plug-in hybride lagevloerbussen
  • de aankoop van ten minste 60 elektrische M3-bussen met lage vloer,
  • de installatie van ten minste 345 oplaadpunten voor bussen.

Door de investeringen in dit project zal 15% van de busvloot in eigen beheer worden vergroend als tussenstap bij het behalen van de Europese doelstellingen in het kader van de Richtlijn schone voertuigen.

Dit project is gericht op de gebruikers van het openbaar vervoer en de bevolking in het algemeen.

De eerste e-bussen zijn voorzien voor drie verschillende depots: Kortrijk, Gent-Destelbergen en Genk-Winterslag. Voor de uitrol van de “de plug-in” e-hybride bussen zullen verschillende depots in Vlaanderen voorzien worden met laadinfrastructuur.

Het project loopt van het 1 januari 2021 tot 30 september 2023.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 93

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 59%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
311Vehicles

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

E-hybrides en volelektrische bussen dwingen emissie in stadskernen terug

Mobiliteit
Groener wegvervoer

Totale budget 93 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 93 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +3 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 311 Vehicles

Tijdslijn

316
Vandaag

oktober 2024

Formele bestelling van groene bussen en bijbehorende laadinfrastructuur in Vlaanderen

Uit te voeren

Vergroening van het buspark – VLA

  • Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen tot e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst
  • Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor volledig elektrische bussen
  • Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de volledig elektrische bussen en de hybride plug-inbussen

oktober 2025

Ingebruikname groene bussen en technische aanpassing van depots in Vlaanderen

Uit te voeren

Vergroening van het buspark – VLA

  • Nieuwe en omgebouwde e-hybride plug-inbussen zijn geleverd en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn)
  • Volledig elektrische bussen zijn geleverd en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn)
  • De oplaadinfrastructuuur is in werking gesteld in de busdepots van de toegewezen gebieden

Meer projecten rond mobiliteit