Een testinfrastructuur voor waterstof ontwikkelen

Een testinfrastructuur voor waterstof ontwikkelen
Duurzaamheid

Onderzoekers en economen zijn het erover eens dat waterstof een belangrijke rol zal spelen in de ecologische transitie.

In het verlengde van die vaststelling is dit project gericht op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur en installaties voor grootschalige experimentele tests met waterstoftechnologie in het von Karman Institute. De testinfrastructuur moet toegepaste ervaringen samenbrengen uit de volledige economische waardeketen van waterstof.

De Hydrogen Test Facility zal bestaan uit een gebouw waarin de voornaamste systemen zowel modulair als evolutief zullen zijn. Voorbeelden daarvan zijn de specifieke inrichting van het gebouw, de schikking van de testcellen, de beheersystemen, de veiligheidsvoorzieningen, de toevoer en opslag van waterstof en de softwareoplossingen – stuk voor stuk noodzakelijke elementen om in de toekomst experimentele tests te kunnen uitvoeren.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 16.2

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

De Hydrogen Test Facility zal bestaan uit een gebouw waarin de voornaamste systemen zowel modulair als evolutief zullen zijn. Voorbeelden daarvan zijn de specifieke inrichting van het gebouw, de schikking van de testcellen, de beheersystemen, de veiligheidsvoorzieningen, de toevoer en opslag van waterstof en de softwareoplossingen – stuk voor stuk noodzakelijke elementen om in de toekomst experimentele tests te kunnen uitvoeren.

Een testinfrastructuur voor waterstof ontwikkelen

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 16.2 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 16.2 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

Prt 13

oktober 2022

Economische haalbaarheidsstudie

Voltooid

Economische haalbaarheidsstudie

Uitgesteld

oktober 2023

Tekenen van samenwerkingsovereenkomst met partners

Voltooid

Tekenen van samenwerkingsovereenkomst met partners

Vandaag

oktober 2024

Financiering van de werken

Uit te voeren

Financiering van de werken

Meer projecten rond duurzaamheid