Zonnepanelen voor scholen

Zonnepanelen voor scholen
Duurzaamheid

Investeringen in zonnepanelen op schooldaken verbeteren de energie-infrastructuur en -faciliteiten om te voldoen aan de onmiddellijke behoefte aan zekerheid van de gasvoorziening, waaronder vloeibaar aardgas (LNG), met name om diversificatie van de voorziening mogelijk te maken in het belang van de Unie als geheel. Door de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals gas te verminderen, kan zonne-energie de diversiteit van de beschikbare energiebronnen helpen vergroten en zorgen voor een veiligere en stabielere energievoorziening. Het elektriciteitsverbruik op het net is een integraal onderdeel van de nationale energiemix, waarvan aardgas een onderdeel is. Door groene stroom te produceren, worden gebouwen gedeeltelijk losgekoppeld van het elektriciteitsnet, waardoor ze minder afhankelijk worden van de onderliggende energiemix. Uiteindelijk zal deze vermindering van de vraag naar elektriciteit ook de vraag naar aardgas verminderen, dat deel uitmaakt van de nationale energiemix die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Daarom is de onderwijsautoriteit van plan om te investeren in de grootschalige plaatsing van zonnepanelen op openbare scholen. Dit projectvoorstel is gericht op het plaatsen van zonnepanelen op 200.000 vierkante meter dakoppervlak, ervan uitgaande dat ongeveer 50% van dit oppervlak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen op basis van factoren als oriëntatie, helling en schaduw. Het plan is daarom om 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen te installeren.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 25.48

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
100

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded
Vandaag

april 2026

Installatie van zonnepanelen op scholen

Uit te voeren

Minstens 100 openbare schoolgebouwen zijn uitgerust met minstens 100 000 cumulatieve m² zonnepanelen

Meer projecten rond duurzaamheid