Introductie van 5G - Nationaal plan voor vaste en mobiele breedband

Introductie van 5G - Nationaal plan voor vaste en mobiele breedband
Digitalisering

De federale regering werkt een nationaal plan uit voor een vaste en mobiele breedband. Het plan ondersteunt de Europese doelstellingen voor connectiviteit tegen 2025:

 • Elk huishouden krijgt tegen 2025 toegang tot een internetverbinding van 100 Mbps. Met de mogelijkheid om die netwerken te upgraden om veel hogere snelheden te bereiken.
 • Alle belangrijke sociaal-economische drijvende krachten (bv. scholen, universiteiten, onderzoekscentra,...) die afhankelijk zijn van digitale technologieën, moeten toegang hebben tot gigabitconnectiviteit.
 • Ononderbroken 5G-dekking moet beschikbaar zijn in alle stedelijke gebieden en op alle grote wegen.

Het nationaal plan voor vaste en mobiele breedband baseert zich op vier projecten, waarbij de Minister van Telecommunicatie haar coördinatierol opneemt voor de uitwerking:

 1. Netwerkdekking in kaart brengen en witte zones identificeren
 2. De uitrol faciliteren
 3. Investeringen in witte zones stimuleren (gebieden zonder toegang tot breedbandinternet via een vaste of mobiele verbinding)
 4. Draagvlak voor Fiber en 5G creëren

De algemene bevolking, lokale besturen en bedrijven hebben baat bij dit project. Hetzelfde geldt voor werkzoekenden, studenten, operatoren en R&D-testomgevingen rond 5G.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

Het nationaal plan voor vaste en mobiele breedband baseert zich op vier projecten, waarbij de Minister van Telecommunicatie haar coördinatierol opneemt voor de uitwerking:

 1. Netwerkdekking in kaart brengen en witte zones identificeren
 2. De uitrol faciliteren
 3. Investeringen in witte zones stimuleren (gebieden zonder toegang tot breedbandinternet via een vaste of mobiele verbinding)
 4. Draagvlak voor Fiber en 5G creëren

De algemene bevolking, lokale besturen en bedrijven hebben baat bij dit project. Hetzelfde geldt voor werkzoekenden, studenten, operatoren en R&D-testomgevingen rond 5G.

april 2021

EU Connectivity Toolbox

Voltooid

Plan om de vastgestelde beste praktijken van de EU Connectivity Toolbox toe te passen, inclusief de goedkeuring van een stappenplan voor de vereenvoudiging van de vergunnings- en toelatingsprocedures die relevant zijn voor de uitrol van 5G en netwerken met zeer hoge capaciteit, zoals glasvezel.

oktober 2021

Publicatie van het wetgevende kader voor toewijzing 5G-spectrum

Voltooid

Publicatie van de 5G-wet en de koninklijke besluiten voor de toewijzing van de door de Beleidsgroep Radiospectrum gedefinieerde EU-pionierbanden voor radiospectrum voor 5G-netwerken onder investeringsvriendelijke voorwaarden.

april 2022

Status implementatie Connectivity Toolbox

Voltooid

Verslag gepubliceerd door het federale ministerie van Telecommunicatie over de stand van zaken van de implementatie van de Connectivity Toolbox in lijn met de reikwijdte en het proces, zoals uiteengezet in het Belgische stappenplan voor de implementatie van de Connectivity Toolbox.

april 2022

5G-veiling

Voltooid

Voltooiing van de 5G-veiling door de federale telecomregulator (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) onder investeringsvriendelijke voorwaarden, met name: oproep tot kandidaatstelling, softwareontwikkeling (op basis van koninklijke besluiten), testen van software, gebruikershandleidingen en richtlijnen, verificatie van de geschiktheid van kandidaten, softwareopleiding voor het team van veilingmeesters, opzetten van veilingen, vergunningsbeslissing van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (met raadpleging van de gewesten).

juli 2022

Herziening van het wetgevende kader van de drie gewesten inzake stralingsnormen

Voltooid

Op basis van de aanbevelingen van de bevoegde comités en commissies en verslagen waarin wordt nagegaan of hun respectieve wetgevende kaders inzake stralingsnormen kunnen worden gewijzigd, herziening en inwerkingtreding van de respectieve wetgevende kaders van het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, waarbij de stralingsnormen worden gewijzigd, indien dit nodig wordt geacht en wordt aanbevolen door de bevoegde comités, om een effectieve uitrol van het 5G-spectrum mogelijk te maken, zowel voor privégebruik als voor industrieel gebruik.

Meer projecten rond digitalisering