Cybercriminaliteit in de gezondheidssector bestrijden

Cybercriminaliteit in de gezondheidssector bestrijden
Digitalisering

Tijdens de coronacrisis nam ook het risico op cyberaanvallen in de gezondheidssector toe. Omdat de cybercriminaliteit voortdurend evolueert, is het belangrijk om onze weerbaarheid inzake cyberveiligheid te versterken en voortdurend verbeteringen aan te brengen.

Dit project beoogt de cyberveiligheid bij zorginstanties en federale instellingen te verhogen door de verschillende dreigingen te identificeren, het afhankelijkheidsrisico te analyseren en betere systemen in te voeren die efficiënter presteren. Zo zullen onder meer verouderde en te weinig beveiligde platformen en applicaties worden vervangen. Die maatregelen worden vervolgens ondersteund door bewustmakingscampagnes voor de risico's inzake cyberaanvallen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 64

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Cybercriminaliteit in de gezondheidssector bestrijden

Digitalisering
Cybersecurity

Totale budget 64 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

PRT 2 3
Uitgesteld

oktober 2022

Arreté royal pour définirs les mesures de cybersécurité dans le domaine de la santé

Voltooid

Arreté royal pour définirs les mesures de cybersécurité dans le domaine de la santé

oktober 2023

Analyser et mettre en œuvre les capacités de données dans les hôpitaux.

Voltooid

Analyser et mettre en œuvre les capacités de données dans les hôpitaux.

Vandaag

oktober 2024

Intégrer l'innovation dans les hôpitaux avec un impact directs sur les prestataires de soins de santé et les patients/citoyens

Uit te voeren

Intégrer l'innovation dans les hôpitaux avec un impact directs sur les prestataires de soins de santé et les patients/citoyens

Meer projecten rond digitalisering