Renovatie en Energiemaatregelen AWV

Renovatie en Energiemaatregelen AWV
Duurzaamheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) heeft de ambitie om zijn activeiten tegen 2040 aan te passen met het oog op een lager energieverbruik via isolatie-, renovatie- en energiebesparingsmaatregelen (vermindering van energieverbruik, energieafhankelijkheid en energiekost).

Om deze doelstellingen te bereiken, worden de aanpassingen aan de activa van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse administratie) verwezenlijkt door verschillende initiatieven om deze overgang te voltooien.

Dit project bestaat uit verschillende maatregelen, namelijk:

  1. Vervanging van bestaande stookinstallaties op aardgas en stookolie door energiezuinigere warmtepompinstallaties met slimme regeling. Dit leidt tot een reductie van de CO2-uitstoot met 634,03T. Dit betekent een vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot door het Agentschap Wegen en Verkeer van 46%. Bovendien wordt de vraag naar energie voor de verwarming van deze gebouwen verminderd met 20 tot 30%, of ongeveer 950 MWh, op een bestaand totaal jaarlijks energieverbruik voor verwarming van eigen gebouwen van 5.800 MWh.
  2. De tweede maatregel is gericht op het terugdringen van de vraag naar energie door ingrepen in de gebouwschil, met name na-isolatie van gevels, isolatie van daken en vernieuwing van buitenschrijnwerk. Dit vermindert de vraag naar energie voor verwarming met 30% tot 50%, afhankelijk van de bestaande situatie en de combinatie van maatregelen. Het jaarlijkse energieverbruik dat hierdoor extra kan worden gereduceerd, wordt geschat op 270 MWh bovenop de hoger genoemde besparingen.
  3. De derde maatregel is bedoeld om hernieuwbare energie op te wekken door middel van zonnepanelen op de daken van gebouwen en luifels. Verwacht wordt dat dit het volledige eigen verbruik van de respectieve gebouwen tijdens de uren zonneschijn zal dekken (dit komt overeen met 30% van het totale elektrische verbruik) en het resterende elektrische verbruik volledig zal compenseren. De overproductie zal gedeeld worden binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) met de eigen tunnelinfrastructuur. De verwachte piekcapaciteit bedraagt 1.350kWp, het verwachte rendement op jaarbasis is 1.080MWh.
  4. De vierde maatregel bestaat uit het terugdringen van de vraag naar energie door het vernieuwen van de verlichtingsinstallatie (= relighting), het vervangen van de bestaande armaturen door LED-armaturen in de kantoren en in de hangars en voor de buitenverlichting in verband met de activiteiten van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) in de wintermaanden. Door deze maatregel zal de vraag naar energie voor verlichting met ongeveer 70% dalen. Het energieverbruik dat op deze manier wordt bespaard, wordt geschat op 300 MWh per jaar.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 8.41

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
17

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded
Vandaag

oktober 2025

Voltooide energieprojecten

Uit te voeren

Vier installatie projecten in AWV-gebouwen: warmtepompen, isolatie, zonnepanelen en ledverlichting zijn afgerond, waardoor gemiddeld ten minste 30% van het primaire energieverbruik wordt verminderd, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie over de renovatie van gebouwen.

Meer projecten rond duurzaamheid